REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6299
Tytuł: Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej – historia zniszczeń
Inne tytuły: 16th-century Byzantine Frescoes from Supraśl In the Light of Conservation Documentation - the History of Destruction
Autorzy: Stawecka, Krystyna
Słowa kluczowe: frescoes
Supraśl
orthodox church
restoration
freski
cerkiew
konserwacja
Data wydania: 2017
Data dodania: 8-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 139-147
Abstrakt: The article is dedicated to the history of the unique 16th-century Byzantine frescoes in Suprasl. Here we find an attempt of determining an exact date of accomplishment of the interior wall ornamentation (as well as establishing its authorship) in the Orthodox Church of the Annunciation of the Mother of God in Suprasl. The main part of the text contains a description of the successive stages of polychromy degradation that started with the damages caused by new elements of the interior decoration added in the seventeenth century (iconostasis, side altars) and was continued in the 18th century when the large parts of the frescoes were panelled. Later on the profound alteration of the architectural and painting of the presbytery was made. It ended with almost complete destruction of the frescoes during the World War II. The part of the text also mentions the restorative treatments conducted on this monument since the end of the 19th century. Here we can also find the study of preserving the extant fragments of the paintings during the post-war times. The analysis of the conservatory measures and their documentation taken between 1964–1965 (66) as well as in 2012 and 2014 closes the article.
Artykuł poświęcony jest historii unikatowych, szesnastowiecznych pobizantyńskich fresków supraskich. Znajdziemy w nim próbę określenia czasu powstania dekoracji malarskiej cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu, głównej świątyni zgromadzenia monastycznego, a także jej autorów. Zasadnicza część tekstu zawiera opisy kolejnych etapów degradacji polichromii, poczynając od uszkadzających ją nowych elementów wyposażenia wnętrza, pojawiających się w siedemnastym wieku (ikonostas, ołtarze boczne), poprzez zakrycie malowideł w XVIII w. tabulaturą i całkowitą zmianę wystroju architektoniczno-malarskiego prezbiterium, skończywszy na niemal doszczętnym zniszczeniu fresków w czasie II wojny światowej. W części tej znalazły się również odniesienia do zabiegów restauratorskich prowadzonych nad tym zabytkiem od końca XIX w. Omówienie działań ratujących ocalałe fragmenty malowideł, prowadzonych w powojennej rzeczywistości oraz dokumentacja prac konserwatorskich jakie miały miejsce w latach 1964–1965(66), jak również w 2012 i 2014 r., zamyka to opracowanie.
Afiliacja: Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
E-mail: k.stawecka@muzeum.bialystok.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6299
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.18
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_K_Stawecka_Szesnastowieczne_pobizantynskie_freski_z_Suprasla.pdf3,45 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.