REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6262
Tytuł: „Nie dawajcie miejsca diabłu!” (Ef 4,27) Walka duchowa w ascetycznym doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego
Inne tytuły: “And do not give the devil an opportunity” (Eph 4:27). The spiritual struggle in the ascetic experience of the first Russian monks in Paterik of Kiev Pechersk
Autorzy: Saszko, Irena
Słowa kluczowe: The Kiev-Pechersk Patericon
Kiev-Pechersk Monastery
Demonology
Temptations
Passions
Spiritual Warfare
the Hesychastic Method
Pateryk Kijowsko-Pieczerski
monaster Kijowsko-Pieczeski
demonologia
pokusy
pożądliwości
walka duchowa
metoda hezychastyczna
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 97-105
Abstrakt: The Kiev-Pechersk Patericon is a monument of literature of Kievan Rus’. This is a collection of hagiographical tales relating to the holy elders of Kiev-Pechersk Monastery (founded in the 11th century). The central theme of the Patericon is a constant spiritual battle aimed at the acquiring and preserving the sanctity of life, understood as a communion (Gr. koinonia) with God. The article is a thorough analysis of demonology of the Kiev-Pechersk Patericon. There were described in it different kinds of ways of fighting with demonic temptations and attacks of evil spirits, as well as important elements of the hesychastic method, that had been used by Kievan holy elders in their spiritual life.
Pateryk Kijowsko-Pieczerski jest zabytkiem piśmiennictwa Rusi Kijowskiej. To zbiór hagiograficznych opowiadań, dotyczących świętych starców monasteru Kijowsko-Pieczerskiego, który został założony w XI w. Przewodnim tematem Pateryka jest nieustanna duchowa walka ascetów o osiąganie i trwanie w świętości życia, rozumianego jako wspólnota (gr. koinonia) z Bogiem. Artykuł jest gruntowną analizą demonologii Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego. Przedstawione w nim zostały różnego rodzaju sposoby walki mnichów pieczerskich z demonicznymi pokusami i atakami złych duchów. Wskazane zostały również istotne elementy metody hezychastycznej, z których korzystali święci starcy Rusi Kijowskiej w życiu duchowym.
Afiliacja: Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie, Ukraina
E-mail: irenasaszko@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6262
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.12
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_I_Saszko_'Nie_dawajcie_miejsca_diablu'.pdf518,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.