REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6273
Tytuł: Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji
Inne tytuły: Saint Paisius (Velichkovsky) and spiritual treasures of Holy Mouth Athos for Russia
Autorzy: Kuprjanowicz, Tomasz
Słowa kluczowe: works of the Holy Fathers
St. Paisius (Velichkovsky)
Holy Mount Athos
Russia
Church
disciples
dzieła Świętych Ojców
św. Paisjusz (Wieliczkowski)
św. Góra Atos
Rosja
Cerkiew
uczniowie
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 133-137
Abstrakt: Saint Ignatius (Bryanchaninov) believed that works Holy Fathers translated by saint Paisius (Velichkovsky) had so much “great ascetic honour” that they cannot be replaced by any other translation. Reading the Holy Fathers, as St. Ignatius emphasised, is particularly important for understading Holy Scripture. The biblical authors and Fathers were inspired by the same Spirit and for this reason Scripture and Tradition (in this case – the legacy of the Holy Fathers) compile one whole and cannot be divided. The Orthodox Church only accepts interpretation given by the Holy Spirit and the understanding of Scripture by the Fathers of the Church as inspired by the same Spirit. Having returned to Russia, St. Paisios’s numerous disciples brought with them the renewed patristic tradition and manuscripts of the Holy Fathers’ writings translated by St. Paisios. This contributed to the renewal of the Russian Orthodox Church and its monastic life.
Święty biskup Ignacy (Branczaninow) uważał, że dzieła Świętych Ojców przetłumaczone przez świętego Paisjusza (Wieliczkowskiego) mają „taką godność ascetyczną”, że ich nie może zamienić żadne inne tłumaczenie. Czytanie Świętych Ojców - podkreślał św. Ignacy - jest zwłaszcza ważne dla zrozumienia Pisma Świętego. Biblijni Autorzy i Ojcowie byli natchnieni jednym i tym samym Duchem i dlatego Pismo i Tradycja (w danym przypadku - spuścizna Świętych Ojców) zestawiają jedną całość i nie mogą być rozdzielane. Prawosławna Cerkiew akceptuje wyłącznie interpretację Duchem Świętym, a rozumienie Ojcami Cerkwi Pisma natchnione jest tym samym Duchem co i samo Pismo Święte. Liczni uczniowie św. Paisjusza powróciwszy do Rosji przynieśli ze sobą odrodzoną tradycję patrystyczną i rękopisy przetłumaczonych przez św. Paisjusza dzieł Świętych Ojców. To sprzyjało odrodzeniu mniszego życia i całej Rosyjskiej Cerkwi.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska
E-mail: t.kuprjanowicz@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6273
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.17
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.