REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6261
Tytuł: Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku
Inne tytuły: Church condemnation of Stefan Zizanij in the context of relationship of laymen and Orthodox Hierarchy of Rech Pospolita at the end of the 16th century
Autorzy: Harkovich, Natallia
Słowa kluczowe: Orthodox Church
Polish-Lithuanian State
ΧVIth century
Kievan Metropoly
Brest Church Union (1596)
Orthodox Church Confraternities
Stefan Zizanij
Michail Ragoza
canonical low
Kościół Prawosławny
I Rzeczpospolita
XVI wiek
metropolia kijowska
Unia Brzeska 1596
prawosławne bractwa cerkiewne
Stefan Zyzania
Michał Rahoza
prawo kanoniczne
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 85-95
Abstrakt: W artykule rozpatrywany jest, z punktu widzenia prawa cerkiewnego, konflikt pomiędzy Stefanem Zyzanią a władzą duchowną w kontekście przygotowania przez „ruskich” hierarchów Rzeczypospolitej lokalnej unii 1596 roku z Kościołem katolickim. Na podstawie analizy dokumentów dotyczących wskazanego okresu autorka dochodzi do wniosku, że zachowanie i działanie Zyzanii uwarunkowane było normami kanonicznymi Kościoła prawosławnego metropolii kijowskiej.
The article is dedicated to the canonical low question in the conflict between Stefan Zizanij and spiritual authorities of the Orthodox Church which took place at Vilna (Vilnius) before the local synod at Brest (1596, admitted church union with Roman Catholics). Having based on and analysis of archive documents the author comes to conclusion that the church activity of Ztefan Zizanij was based on canonical low of Orthodox Church (of Kievan Metropoly).
Afiliacja: Instytut Państwowy Szkoły Wyższej (Mińsk), Białoruś
E-mail: natalliavikt@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6261
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.11
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_N_Harkovich_Sad_cerkiewny_nad_Stefanem_Zyzania.pdf523,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.