REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6271
Tytuł: Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918)
Inne tytuły: Restoration of the Patriarchate at the Local Council of the Russian Orthodox Church (1917-1918)
Autorzy: Szczur, Jarosław
Słowa kluczowe: Council
Patriarchate
Russian Orthodox Church
sobór
patriarchat
Rosyjski Kościół Prawosławny
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 121-126
Abstrakt: The beginning of the 20th century was a crucial period for the life the Orthodox Church in Russia. The main event, which changed the internal and external situation, was the Local Council of the Russian Orthodox Church in 1917/1918. The most important decision of the council was the restoration of the patriarchate, which was destroyed by a resolution of tsar Peter the First in 18th century. The discussion concerning this process initiated numerous interesting opinions and dialectic directions. In this article positive arguments for restoration of patriarchate have been presented on the basis of publications by S.N. Bułgakow, N.I. Troicki and A.W. Wasiljew, which supplemented the work of the council. Their relation to the marks of the Church such as unity, apostolicity, and conciliarity (sobornost’) is of particular importance.
Początek XX wieku był okresem przełomowym dla życia Kościoła prawosławnego w Rosji. Głównym wydarzeniem, które zmieniło sytuację zewnętrzną i wewnętrzną Kościoła był Lokalny Sobór Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1917-1918. Najważniejszą decyzją soborowych obrad była restytucja patriarchatu, zlikwidowanego rezolucjami cara Piotra I w XVIII wieku. Zainicjowana dyskusja wokół tego procesu była źródłem wielu interesujących wypowiedzi i kierunków dialektyki. W niniejszym artykule prezentowana jest pozytywna argumentacja w celu restytucji patriarchatu w oparciu o publikacje S.N. Bułgakowa, N.I. Troickiego i A.W. Wasiljewa, które były dodatkiem do prac soboru. Szczególnie ważne jest ich odniesienie do przymiotów Kościoła: jedności, apostolskości i soborowości.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
E-mail: ojaroslawszczur@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6271
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.15
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.