REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6258
Tytuł: Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego
Inne tytuły: The Teaching of the Pomeranian Old Believers on issues in relation to the Orthodox Chant
Autorzy: Sawicki, Daniel
Słowa kluczowe: liturgical singing of the Orthodox Church
znamenny chant
Pomorian old believers
Pomorian Answers
śpiew liturgiczny kościoła prawosławnego
znamienny śpiew
staroobrzędowcy pomorscy
odpowiedzi pomorskie
Data wydania: 2017
Data dodania: 1-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 67-78
Abstrakt: The article exemplifies the teaching of the Pomeranian Old Believers in relation to the Orthodox chant, in particular its forms practiced by this community. The author tries to indicate the essence of reluctance of the Old Believers towards new Orthodox melodies. In order to do so, he critically analyses available historical sources, especially he focuses on extracts concerning the Orthodox chant written in 1723 on Wyg, in theological treaty Pomorian Answers (18th century manuscript) . The author presents changes of the 17th century chant as one of the reasons of division of the Moscov Orthodox Church.
W artykule omówiono nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego, w szczególności jego form praktykowanych przez tą wspólnotę. Autor podejmuje się próby wskazania istoty niechęci staroobrzędowców wobec nowych melodii cerkiewnych. W tym celu przeprowadza analizę krytyczną dostępnych źródeł historycznych, w szczególności fragmentów odnoszących się do śpiewu liturgicznego zawartych w powstałym w 1723 r. na Wygu traktacie teologicznym pt. Pomorskie Otvety. Autor wskazuje na zmiany, jakie w XVII wieku dokonały się w śpiewie jako jedną z przyczyn rozłamu w łonie Cerkwi moskiewskiej.
E-mail: infoechos@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6258
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.09
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_D_Sawicki_Nauczanie_staroobrzedowcow_pomorskich.pdf595,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.