REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6307
Tytuł: Богословская оценка экономики или Экономика глазами православного богослова
Inne tytuły: Theological evaluation of economics or Economics through the Orthodox theologist point of view
Teologiczna ocena gospodarki lub Ekonomika oczami prawosławnego teologa
Autorzy: Рахимов, Давид
Иванов, Сергей Александрович
Słowa kluczowe: экономика
экономическая теория
рост экономики
экономический кризис
санкции
возражения на книгу Самуэльсона «Экономикс»
Economy
economic theory
economic growth
economic crisis
sanctions
objections to the Economics (Economics Paul Samuelson)
ekonomia
teoria ekonomiczna
wzrost gospodarczy
kryzys gospodarczy
sankcje
zastrzeżenia odnośnie do książki Samuelsona „Ekonomia”
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 217-222
Abstrakt: Осмысление истинной цели экономики. Изобилие и сытость ведут к смерти.
Understanding the true purpose of the economy. Abundance and satiety lead to death.
Zrozumienie prawdziwego celu ekonomiki. Obfitość i sytości prowadzi do śmierci.
Afiliacja: Давид Рахимов - Московский Государственный Университет, Moskwa, Rosja
Иванов Сергей Александрович - Калужская Духовная Семинария, Zaoksij, Rosja
E-mail: Давид Рахимов: sidorov777@gmail.com
Иванов Сергей Александрович: sidorov777@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6307
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.26
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.