REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6255
Tytuł: Обзор неканонических православных юрисдикций Новосибирской области
Inne tytuły: Przegląd niekanonicznych prawosławnych jurysdykcji regionu nowosybirskiego
A review of the non-canonic Orthodox jurisdiction of the Novosibirsk region
Autorzy: Бочков, Павел
Słowa kluczowe: Novosibirsk metropolia
non-canonical jurisdictions
schism
church division
ROCOR
ROAC
Old Believers
parishes
communities
archidiecezja Nowosybirsk
niekanoniczne jurysdykcji
podział
Patriarchat Moskiewski
staroobrzędowcy
parafie
wspólnoty
Новосибирская митрополия
неканонические юрисдикции
раскол
церковное разделение
РПЦ МП
РПЦЗ
РПАЦ
старообрядцы
приходы
общины
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 59-66
Abstrakt: The article examines non-canonical organizations of believers, communities and dioceses that are part of the non-canonical Orthodox jurisdictions operating on the territory of the Novosibirsk Metropolitanate of the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate located within the borders of the Novosibirsk Region of the Russian Federation. Despite the sharp rejection of the legitimate church structure, these communities could not draw attention to their activities on the part of broad layers of Orthodox believers in the Novosibirsk region and are in a state of canonical isolation, periodically changing their jurisdictional affiliation.
W artykule przedstawione zostały niekanoniczne organizacje wierzących, wspólnoty i diecezje, działających na terytorium Nowosybirskiej Metropolii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, położone w granicach regionu Nowosybirsku w Rosji. Pomimo odrzucenia legalnej struktury kościelnej, wspólnoty te nie są w stanie przyciągnąć uwagi do swoich działań lokalnej społeczności prawosławnych regionu Nowosybirska.
В статье рассматриваются неканонические организации верующих, общины и епархии, входящие в неканонические православные юрисдикции, действующие на территории Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, расположенной в границах Новосибирской области Российской Федерации. Не смотря на резкое неприятие законной церковной структуры, данные общины не смогли привлечь внимания к своей деятельности со стороны широких слоев православных верующих Новосибирской области и пребывают в состоянии канонической изоляции, периодически меняя свою юрисдикционную принадлежность.
Afiliacja: Кафедра Истории Церкви Черновицкого Православного Богословского Института, Россия
E-mail: frpavel@inbox.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/6255
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.08
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_08.pdf495,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.