REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6254
Tytuł: Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku
Inne tytuły: Activities of brotherhood’s school in Mogilev in the second half of 16th century to 18th century
Autorzy: Mironowicz, Marcin
Słowa kluczowe: Orthodox church
orthodox brotherhoods
brotherhood’s school
Mogilev
Kościół prawosławny
bractwa cerkiewne
szkoła bracka
Mohylew
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 51-58
Abstrakt: In the second half of 16th century in the Grand Duchy of Lithuania started to come into existence brotherhoods of an Orthodox church. Promoting education amongst members of the Orthodox church was one of directions of their activity. In this subject an Orthodox brotherhood played the crucial role in Mogilev. The article is describing activity of the orthodox brotherhood in Mogilev concentrating mainly on his educational activity: of history of the brotherhood’s school, her articles of association, teachers, objects lectured on, recordings of burgesses for the school.
W II połowie XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim zaczęły powstawać bractwa cerkiewne. Jednym z kierunków ich działalności było szerzenie oświaty wśród prawosławnych. Ważną rolę w tym temacie odegrało bractwo prawosławne w Mohylewie. Artykuł opisuje działalność bractwa prawosławnego w Mohylewie koncentrując się głównie na jego działalności oświatowej: historii szkoły brackiej, jej statucie, nauczycielach, wykładanych przedmiotach, zapisach mieszczan na rzecz szkoły.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
E-mail: marcin.mironowicz5@gmail.com
Sponsorzy: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2015-2018 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6254
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.07
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_M_Mironowicz_Dzialalnosc_szkoly_brackiej_w_Mohylewie.pdf853,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.