REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6306
Tytuł: The phenomenon of charity in Russia: characteristic features
Inne tytuły: Zjawisko dobroczynności w Rosji: cechy charakterystyczne
Autorzy: Yarema, Rostislav
Słowa kluczowe: tradition of mercy
charity in Russia
Orthodoxy
Russian entrepreneurs of the late XIX - early XX centuries
philanthropy
dobroczynność w Rosji
tradycje miłosierdzia
prawosławie
przedsiębiorcy końca XIX – początku XX ww.
mecenat
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lut-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 211-216
Abstrakt: The history of Russian charity is full of vivid and amazing examples, as well as perspectives that distinguish it from Western analogies. The article reveals the characteristic features of the phenomenon of charity, which help to comprehend it more deeply. One of its fundamental foundations is defined as a deep and all-round relationship with Orthodoxy, as well as traditions of mercy that were formed in the pre-Christian period of the Russian history, and then became an organized public system for helping the needy. As a separate aspect of domestic charity, the relationship with entrepreneurship is considered, which left a unique phenomenon of the “golden age of Russian patronage” in history at the turn of the 19th and 20th centuries.
Historia rosyjskiej dobroczynności pełna jest zadziwiających i jaskrawych przykładów, a także perspektyw odróżniających ją od analogicznych zjawisk na Zachodzie. Autor ukazał cechy charakterystyczne zjawiska dobroczynności, co pomoże w dogłębniejszym jego zrozumieniu. Jedna z jego fundamentalnych podstaw została określona jako głębokie i wszechstronne powiązania z prawosławiem, a także tradycjami miłosierdzia ukształtowanymi już w przedchrześcijańskim okresie rosyjskiej historii, które następnie przybrały postać zorganizowanego społecznego systemu pomocy potrzebującym. Autor rozpatrzył jako oddzielny aspekt rosyjskiej dobroczynności jej powiązania z przedsiębiorczością, które pozostawiły w historii unikatowe zjawisko „złotego wieku rosyjskiego mecenatu” na przełomie XIX-XX ww.
E-mail: prot.rostislav@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6306
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.25
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ELPIS_19_2017_R_Yarema_The_phenomenon_of_charity_in_Russia.pdf433,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.