REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis : [381] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów związanego z Chrześcijaństwem Wschodnim.

Czasopismo teologiczne Elpis jest obecnie wydawane w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Czasopismo Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Od roku 2014 numeracja kolejnych tomów czasopisma Elpis opiera się wyłącznie na numeracji wyższego poziomu, bez równoległej historycznej numeracji odwołującej się do wydań czasopisma w okresie międzywojennym.

Elpis jest indeksowany w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), THE Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) oraz międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus Journals Master List.

Elpis is a peer-refereed, international, multidisciplinary journal covering a broad spectrum of topics in orthodox theology, history and culture. The journal aims to advance knowledge of Eastern Christianity and to publish the results of research related to the contemporary Orthodox theology.

Elpis is currently published in printed and electronic form. The second one is an original (reference) version. The Journal is a continuation of the journal of Chair of Orthodox Theology at Warsaw University, which was published in the years 1926-1939 under the same title.

Redaktor naczelny: ks. dr Marek Ławreszuk

Kontakt: Redakcja czasopisma teologicznego Elpis
ul. Ludwika Zamenhofa 15,
15-435 Białystok, Polska
e-mail: elpis@uwb.edu.pl
strona www: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 1508-7719
e-ISNN: 2956-8258
DOI: 10.15290/elpis

Punktacja MNiSZW: 2015: 7; 2016: 7; 2017s: 7; 18.12.2019: 20; 18.02.2021: 20; 1.12.2021: 40; 2023: 40

Przeglądaj