REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN : [247] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Półrocznik Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN integruje młodych badaczy zajmujących się rozpoznawaniem, diagnozą, opisem i rozwiązywaniem podstawowych problemów najszerzej pojętej edukacji, wychowania, kształcenia, socjalizacji i wspomagania rozwoju człowieka (we wszystkich okresach jego życia) oraz ich relacji ze sferą publiczną (polityką, ekonomią, itp.). Jest głosem w trybie parezji – szczerym, krytycznym i otwartym na ryzyko zaangażowania w sprawy edukacji i jej szeroko rozumianych kontekstów. Stanowi wyraz etycznego obowiązku zabrania głosu w ważnych, aktualnych kwestiach odczytywanych z perspektywy dialogu między pedagogiką, a innymi dyscyplinami. Półrocznik ma charakter polemiczny, interdyscyplinarny, pozwalający zarówno na przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie metod badawczych.

Głównym zadaniem czasopisma jest promowanie nowatorskich i nieoczywistych ujęć opracowywanych przez humanistów zaangażowanych na rzecz edukacji, nie godzących się na banał, pozór i „równanie w dół”. Jesteśmy otwarci na niesztampowe perspektywy, idee, metody badania i opisywanie rzeczywistości edukacyjnej i społecznej. Pragniemy publikować teksty wprowadzające do dyskursu naukowego oryginalne tematy, perspektywy teoretyczne oraz badawcze.

Czasopismo ma patronat Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Redagowane jest przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych z różnych ośrodków naukowych.

Redaktor naczelny: Alicja Korzeniecka-Bondar (Uniwersytet w Białymstoku)

Kontakt: Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20, pokój 13
15-328 Białystok
e-mail: parezja@uwb.edu.pl
strona www: http://www.parezja.uwb.edu.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (od numeru 1(11) 2019)

ISSN: 2353-7914
DOI: 10.15290/parezja


Punktacja MNiSZW: 2021: 20 ; 2023: 20

Przeglądaj

Kolekcje w zespole