REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Konferencja "Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś", 24-26 maja 2010 : [33]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś

  pod redakcją
  Urszuli Sokólskiej
  Białystok 2011

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Słowo wstępne
 2. Magdalena Ancypo
  „A jak ja byłam młodą panieneczką...”, czyli o konceptualizacji małżeństwa w pieśniach ludowych Ziemi Sokólskiej
 3. Małgorzata Andrejczyk
  Uwagi o słownictwie meteorologicznym w Balladach i romansach oraz Sonetach krymskich Adama Mickiewicza
 4. Kinga Banderowicz
  O stylu urzędowym poznańskich archiwaliów doby średniopolskiej
 5. Elżbieta A. Jurkowska
  Od rozpaczy do euforii, czyli o sposobie wyrażania emocji w Sylorecie Wacława Potockiego
 6. Jolanta Klimek
  Messiasz prawdziwy Joannicjusza Galatowskiego – dialog polemiczny? Uwagi o składni
 7. Józef Kość
  Profile lustracji w dyskursie publicznym
 8. Anna Kozłowska
  O stylistycznym zróżnicowaniu idiolektu (na przykładzie tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II)
 9. Beata Kuryłowicz
  Tekst artystyczny a semantyczna struktura słowa konwalia
 10. Beata Leszczyńska
  Leksykalne i stylistyczne wykładniki ‘buntu totalnego’ w tekstach punkrockowych lat 80 (1938) Henryka Gaertnera
 11. Magdalena Majdak
  List elektroniczny jako wyraz przemian kulturowych w środowisku naukowym
 12. Ewa Malinowska
  Style preambuł konstytucyjnych
 13. Leonarda Mariak
  Językowy obraz Kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Część I. Sposoby prezentacji przedstawicieli społeczności kozackiej
 14. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
  Odmiany polszczyzny w świetle źródeł leksykograficznych
 15. Jolanta Nocoń
  Stylistyczne aspekty dyskursu edukacyjnego
 16. Małgorzata Nowak
  Psalmy Stanisława Podgórskiego CSsR a polski styl psałterzowy
 17. Paulina Potoczek
  Funkcja stylistyczna nazw barw w poemacie W Szwajcarii Juliusza Słowackiego
 18. Artur Rejter
  Oralne źródła noweli. Studium ze stylistyki historycznej
 19. Elżbieta Rudnicka-Fira
  Jeszcze o profesjonalizmach górniczych (neosemantyzmy)
 20. Mariusz Rutkowski
  Hipertekst a styl
 21. Elżbieta Sękowska
  Wyznaczniki stylistyczne publicystyki Jana Baudouina de Courtenay
 22. Mirosława Siuciak
  Średniowieczny dyskurs prawny – czyli o początkach stylu urzędowego
 23. Ewa Sławkowa
  Bru-net. Co nowa proza polska „robi” z odmianami stylowymi polszczyzny?
 24. Urszula Sokólska
  Neologizm jako element stylotwórczy
 25. Anetta Bogusława Strawińska
  Słownictwo emocjonalne w tekstach z przełomu XIX i XX wieku traktujących o poprawności językowej
 26. Konrad Kazimierz Szamryk
  Stylistyczne wykładniki obiektywizmu i przejawy subiektywizmu w pracy Roślin potrzebnych Krzysztofa Kluka
 27. Urszula Tatur
  Rozszerzenia metonimiczne i metaforyczne pojęcia kobieta w powieści Witkacego 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
 28. Ryszard Tokarski
  Tradycje badawcze w leksykologii a semantyka rozumienia
 29. Aleksandra Wieluniecka
  Stylizacja jako jeden z wykładników perswazji w reklamie
 30. Marta Wieremiejewicz
  Językowy aspekt feminizacji niektórych zawodów
 31. Krystyna Zalewska
  Styl popularnej powieści politycznej dwudziestolecia międzywojennego
 32. Waldemar Żarski
  Ewolucja wzorca gatunkowego polskich poradników kucharskich i jego uwarunkowania tekstowe

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 33
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2011Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś--Sokólska, Urszula
2011Ewolucja wzorca gatunkowego polskich poradników kucharskich i jego uwarunkowania tekstoweŻarski, Waldemar--
2011Styl popularnej powieści politycznej dwudziestolecia międzywojennegoZalewska, Krystyna--
2011Językowy aspekt feminizacji niektórych zawodówWieremiejewicz, Marta--
2011Stylizacja jako jeden z wykładników perswazji w reklamieWieluniecka, Aleksandra--
2011Tradycje badawcze w leksykologii a semantyka rozumieniaTokarski, Ryszard--
2011Rozszerzenia metonimiczne i metaforyczne pojęcia kobieta w powieści Witkacego 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobietaTatur, Urszula--
2011Słownictwo emocjonalne w tekstach z przełomu XIX i XX wieku traktujących o poprawności językowejStrawińska, Anetta Bogusława--
2011Neologizm jako element stylotwórczySokólska, Urszula--
2011Bru-net. Co nowa proza polska „robi” z odmianami stylowymi polszczyzny?Sławkowa, Ewa--
2011Średniowieczny dyskurs prawny – czyli o początkach stylu urzędowegoSiuciak, Mirosława--
2011Wyznaczniki stylistyczne publicystyki Jana Baudouina de CourtenaySękowska, Elżbieta--
2011Hipertekst a stylRutkowski, Mariusz--
2011Jeszcze o profesjonalizmach górniczych (neosemantyzmy)Rudnicka-Fira, Elżbieta--
2011Oralne źródła noweli. Studium ze stylistyki historycznejRejter, Artur--
2011Funkcja stylistyczna nazw barw w poemacie W Szwajcarii Juliusza SłowackiegoPotoczek, Paulina--
2011Psalmy Stanisława Podgórskiego CSsR a polski styl psałterzowyNowak, Małgorzata--
2011Stylistyczne aspekty dyskursu edukacyjnegoNocoń, Jolanta--
2011Odmiany polszczyzny w świetle źródeł leksykograficznychMigdał, Jolanta; Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka--
2011Językowy obraz Kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Cześć I. Sposoby prezentacji przedstawicieli społeczności kozackiejMariak, Leonarda--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 33