REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5313
Tytuł: Stylistyczne wykładniki obiektywizmu i przejawy subiektywizmu w pracy Roślin potrzebnych Krzysztofa Kluka
Inne tytuły: Stylistic exponents of objectivism and manifestations of subjectivism in the work: Rośliny potrzebne by Krzysztof Kluk
Autorzy: Szamryk, Konrad Kazimierz
Słowa kluczowe: oświecenie
Krzysztof Kluk
styl naukowy
kształtowanie się stylu naukowego
poradniki
obiektywizm
subiektywizm
Data wydania: 2011
Data dodania: 22-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku
Źródło: Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2011, s. 343-352
Konferencja: Konferencja "Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś", Białystok–Supraśl, 24-26 maja 2010
Abstrakt: With his works on botany and zoology, Krzysztof Kluk, the 18th century naturalist, and a collaborator of the National Education Commission, laid foundations for the development of a scientific style in biological sciences. The present paper discusses stylistic exponents of objectivism and all manifestations of subjectivism in Kluk's first scientific work: Rośliny potrzebne (1777-1779). Among other things, the article analyses the percentage appearance of personal and impersonal forms of verbs in the text, and their influence on the category of objectivism, constructions with the exponents of indeterminacy, constructions expressing certainty or uncertainty of presented hypotheses, figurativeness of the text, comparative expressions, exponents of the researcher's emotional attitude, manifestations of his religious views and humour. In conclusion, one can notice that Kluk achieves objectivism mainly on the formal-linguistic plane whereas the manifestations of subjectivism can be noticed on the content plane, which, however, does not breach the convention of a scientific style.
Afiliacja: Uniwersytet w Bialymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5313
ISBN: 978-83-7431-288-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś", 24-26 maja 2010
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.