REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9760
Tytuł: Hipertekst a styl
Inne tytuły: Hypertext versus style
Autorzy: Rutkowski, Mariusz
Data wydania: 2011
Data dodania: 16-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2011, s. 265-276
Konferencja: Konferencja "Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś", Białystok–Supraśl, 24-26 maja 2010
Abstrakt: The paper verifies a preliminary thesis on technological determination of all media. Taken from McLuhan’s theory of technological determinism, it is a starting point for a discussion on the influence of the Internet technology on the style of a message. A hypertext, being a peculiar form of a word’s appearance on the Net, serves as a basic characteristic of that technology. Detailed questions are discussed, such as: the problem of a text’s authorship, linguistic properties of the Internet word, and on this basis – the place and role of a style in shaping verbal communication in the hypertext structure. In conclusion, the author mentions many features showing an affinity between hypertext information and an oral text, and suggests approaching it as a part of an already familiar concept of secondary orality. Final conclusions cannot be drawn because the hypertext structure is additionally overlapped with a digital nature of a word, being in and of itself a vital technological novum.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
URI: http://hdl.handle.net/11320/9760
ISBN: 978-83-7431-288-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś", 24-26 maja 2010
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Rutkowski_Hipertekst_a_styl.pdf102,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)