REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Linguodidactica, 2014, tom XVIII : [15]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Wstęp

  Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku „Linguodidactica” dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z metodyką nauczania i uczenia się języków obcych oraz z problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.

 2. Olga Anchimiuk, Vladimir Zaika
  Описание чуда явления Святой Троицы святому Александру Свирскому (на материале четырех житийных текстов)
 3. Renata Botwina
  Education meets arts: ’dramatic’ experiences in the foreign language classroom
 4. Ирина В. Галыня
  Лингводидактические подходы к обучению просодии иноязычной речи
 5. Beata Głowińska
  Referat jako forma ćwiczenia wypowiedzi ustnych w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych
 6. Katarzyna Grabowska
  Особенности склонения прилагательных мужского и среднего родов в «Супрасльской летописи»
 7. Anna Jantarska
  Zależność / niezależność od pola danych a rozwijanie sprawności pisania w języku angielskim. Rezultaty badania korelacyjnego
 8. Anna Kizińska
  Angielskie ekwiwalenty terminu „pełnomocnictwo ogólne”
 9. Martyna Klejnowska-Borowska
  Analiza polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników specjalistycznych wydanych w latach 1990–2012
 10. Katarzyna Kruglicz
  Specyfika pracy z dziećmi na lekcji języka rosyjskiego
 11. Eugenia Maksimowicz
  Функционально-стилистические особенности использования фразеологизмов библейского происхождения в публицистике
 12. Iwona Mokwa-Tarnowska
  Wpływ struktur wsparcia na efektywność nauczania języka pisanego w środowisku e-learningowym
 13. Н. Н. Нижнева, Н. Л. Нижнева-Ксенофонтова, В. А. Ксенофонтов
  Проблемы организации педагогической деятельности в современных условиях
 14. Wojciech Puppel
  Rola gier komputerowych we współczesnej przestrzeni edukacyjnej
 15. Sylwia Rapacka-Wojtala
  Praktyczny aspekt kształcenia nauczycieli gwarantem jakości procesu dydaktycznego
 16. Robert Szymula
  Семантические неологизмы в современном русском политическом дискурсе

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Семантические неологизмы в современном русском политическом дискурсеSzymula, Robert--
2014Rola gier komputerowych we współczesnej przestrzeni edukacyjnejPuppel, Wojciech--
2014Praktyczny aspekt kształcenia nauczycieli gwarantem jakości procesu dydaktycznegoRapacka-Wojtala, Sylwia--
2014Проблемы организации педагогической деятельности в современных условияхНижнева, Н. Н.; Нижнева-Ксенофонтова, Н. Л.; Ксенофонтов, В. А.--
2014Wpływ struktur wsparcia na efektywność nauczania języka pisanego w środowisku e-learningowymMokwa-Tarnowska, Iwona--
2014Функционально -стилистические особенности использования фразеологизмов библейского происхождения в публицистикеMaksimowicz, Eugenia--
2014Specyfika pracy z dziećmi na lekcji języka rosyjskiegoKruglicz, Katarzyna--
2014Analiza polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników specjalistycznych wydanych w latach 1990–2012Klejnowska-Borowska, Martyna--
2014Angielskie ekwiwalenty terminu „pełnomocnictwo ogólne”Kizińska, Anna--
2014Zależność / niezależność od pola danych a rozwijanie sprawności pisania w języku angielskim. Rezultaty badania korelacyjnegoJantarska, Anna--
2014Особенно сти склон ения прилага тельных мужского и среднего родов в «Супрасльско й летописи»Grabowska, Katarzyna--
2014Referat jako forma ćwiczenia wypowiedzi ustnych w ramach zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznychGłowińska, Beata--
2014Лингвометодические подходы к обучению просодии иноязычной речиГалыня, Ирина В.--
2014Education meets arts: ’dramatic’ experiences in the foreign language classroomBotwina, Renata--
2014Описание чуда явления Святой Троицы святому Александру Свирскому (на материале четырех житийных текстов)Anchimiuk, Olga; Zaika, Vladimir--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15