REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie : [270] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Studia Wschodniosłowiańskie – rocznik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem i historią narodów słowiańskich w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Publikuje teksty na temat związków kultury wschodniosłowiańskiej z kulturą polską i zachodnioeuropejską. zawiera dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. Zamieszcza teksty w języku polskim, językach wschodniosłowiańskich, języku angielskim i niemieckim.

Redaktor naczelny: Leonarda Dacewicz

Kontakt:
Wydział Filologiczny,
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

telefon: 85 745 74 50
e-mail: studia_wschodnioslowianskie@interia.pl
strona www: http://filologia.uwb.edu.pl/sw/
https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/sw/index

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 1642-557X
DOI: 10.15290/sw

Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20

Prawa autorskie: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku

Przeglądaj