REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2015, tom 15 : [49]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

LITERATUROZNAWSTWO

 1. Beata Garlej
  Wyglądy skonkretyzowane w Zmartwychwstaniu Lwa Tołstoja
 2. Łukasz Gemziak
  Образ Запада в восприятии Виктора Ерофеева
 3. Magdalena Kałuża
  Демонологический дискурс в произведении Ореста Сомова Оборотень как проявление общеславянской культурной традиции
 4. Ihar Klimau
  Да пытання пра класiфiкацыюжанраў у даўнiм рэлiгiйным пiсьменствеўсходнiх славян
 5. Nestan Kutiwadze (Нестан Кутивадзе)
  Некоторые аспекты поэзии Николая Рубцова и грузинский литературный дискурс
 6. Nino Kwirikadze (Нино Квирикадзе)
  Пейзажные детали у Льва Толстого и Томаса Манна (Анна Каренина и Будденброки)
 7. Natalia Malutina
  Неомифолгия и разрушение метанарративов в драматургии Анны Яблонской (дискурсивные практики в межкультурном пространстве)
 8. Ewa Pańkowska
  Мир умирающей российской деревни в творчестве «новых реалистов» (на материале романов: Санькя Захара Прилепина и Елтышевы Романа Сенчина)
 9. Anna Saworowskaja (Анна Саворовская)
  Экзистенциальное в повести Александра Чаянова Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека
 10. Martyna Sienkiewicz
  Достоевский в Отчаянии Владимира Набокова

 11. JĘZYKOZNAWSTWO

 12. Gabriela Augustyniak-Żmuda
  Badania terenowe w regionie lubuskim. Mowa przesiedleńców z dawnych wschodnich województw II Rzeczypospolitej
 13. Elżbieta Bogdanowicz
  Nazwy własne w funkcji metaforycznej (na polskich i rosyjskich przykładach prasowych)
 14. Jolanta Chomko
  Словообразовательное гнездо с вершиной земля в русском языке
 15. Lilia Citko
  Akty Horodelskie z 1413 r. jako źródło do historii antroponimii polskiej i litewsko-ruskiej
 16. Ludmiła Czernyszowa (Людмила Чернышова)
  Национально-культурная специфика русско-белорусских языковых контактов
 17. Leonarda Dacewicz
  Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sokółce w okresie zaboru rosyjskiego (lata 1865–1918)
 18. Beata Edyta Dworakowska
  Reprodukcja jako jeden ze sposobów na osiągniecie ekwiwalencji formalno-estetycznej w przekładzie (na materiale wierszy księdza Jana Twardowskiego)
 19. Alina Filinowicz
  Historyczne nazwy terenowe Sokólszczyzny
 20. Joanna Getka
  Sfery użycia języków polskiego i „ruskiego” na terenach polsko-ruskiego pogranicza kulturowego w XVIII wieku (na materiale druków typografii bazyliańskich)
 21. Wiktoria Gołubiewa (Вiкторыя Голубева)
  Нестандартная прыслоўная сiнтагматыка як кампанент iдыястылю аўтара (на матэрыяле беларускiх i рускiх паэтычных тэкстаў)br>
 22. Agnieszka Goral
  Neologizmy autorskie w powieści Rzeczy uprzyjemniające. Utopia T. Bołdak-Janowskiej
 23. Ulana Griniszyn (Уляна Гринишин)
  Виражальний потенцiал перелiчення у сучаснiй прозi
 24. Jadwiga Kozłowska-Doda
  Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w polszczyźnie z okolic Dociszek na Białorusi na tle innych obszarów gwarowych
 25. Małgorzata Kurianowicz
  Realizacja jerów w cerkiewnosłowiańskich, ewangelicznych tekstach drukowanych
 26. Eugenia Maksimowicz
  Прецедентные тексты библейского происхождения в российском газетном дискурсе
 27. Maryna Michaluk
  Tematyczna i słowotwórcza analiza grupy leksykalnej polityka zewnętrzna (na materiale języka rosyjskiego)
 28. Manana Mikadze (Манана Микадзе)
  Лингвистический анализ грузинского перевода повести Н.В. Гоголя Тарас Бульба
 29. Joanna Nawacka
  Z obserwacji nad przekładem środowiskowymw kontekście komunikacji językowej
 30. Anna Romanik
  Anglicyzmy w rosyjskim dyskursie motoryzacyjnym
 31. Anna Rygorowicz-Kuźma
  Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach specjalistycznych
 32. Michał Sajewicz
  Transformacja imion chrześcijańskich mieszkańców XVI-wiecznego miasta Kleszczele na Podlasiu
 33. Tatiana Sawczuk (Татьяна Савчук)
  Ситуации этикетного обрамления в русском и белорусском языках (на материале народных сказок)
 34. Natalia Skworcowa (Наталья Скворцова)
  Интерпретации перехода В. Набокова с русского языка на английский, или О метаморфозе литературной музы писателя
 35. Raisa Stiewanowicz (Раиса Стеванович)
  Эвристический научный текст как инструмент коммуникации (на материале английского и русского языков)
 36. Robert Szymula
  Особенности актуализации главных концептов современного русского политического дискурса
 37. Władimir Zaika, Galina Girżewa (Владимир Заика, Галина Гиржева)
  Трансгрессия в эстетическом дискурсе
 38. Anna Żebrowska
  O języku młodego pokolenia z Komarowszczyzny (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego)

 39. KULTUROZNAWSTWO

 40. Olga Anchimiuk
  Топос явления Святой Троицы святому Александру Свирскому в Житии и Акафисте
 41. Kamila Budrowska
  Cenzurowanie tematyki pogranicza w Polsce Ludowej w latach 1945–1956. Przegląd problematyki badań
 42. Mirosława Czetyrba-Piszczako, Maria Czetyrba
  Tożsamość kulturowa i identyfikacja językowa Ukraińców Warmii i Mazur
 43. Beata Goworko-Składanek
  Aspekty formalnoprawne współpracy międzynarodowej Polski z państwami słowiańskim w dziedzinie kultury
 44. Alicja Maliszewska
  Utracona ojczyzna. Tożsamość przestrzenna wysiedlonych Łemków
 45. Irena Matus
  Obraz Cerkwi unickiej w obwodzie białostockim na początku XIX wieku
 46. Justyna Szlachta-Misztal
  Sień jako pogranicze – pogranicze jako sień
 47. Oksana Voytyuk
  Вiдродження кримськотатарської мови та культури в криму пiсля 1991 року

 48. RECENZJE

 49. Radosław Kaleta
  Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенкевич, Г.К. Чеховский, Белорусский язык для стран СНГ: учебник, Москва 2012
 50. Grzegorz Czerwiński
  Виктор Александрович Хорев, Восприятие России и русской литературы польскими писателями (Очерки), Москва 2012
 51. Leonarda Dacewicz
  Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne 24, Lublin 2014

 52. SPRAWOZDANIA

 53. Ewa Pańkowska, Iwona Zdanowicz
  Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze”, Białystok, 21–23 września 2014 r.


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 49
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Międzynarodowa konferencja naukowa „W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze”, Białystok, 21–23 września 2014 r.Pańkowska, Ewa; Zdanowicz, Iwona--
2015Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne 24, Lublin 2014Dacewicz, Leonarda--
2015Виктор Александрович Хорев, Восприятие России и русской литературы польскими писателями (Очерки), Москва 2012Czerwiński, Grzegorz--
2015Н. Ю. Павловская, О. В. Борисенко, П. В. Васюченко, Л. С. Кныш, О. В. Семенкевич, Г. К. Чеховский, Белорусский язык для стран СНГ: учебник, Москва 2012, ss. 452Kaleta, Radosław--
2015Вiдродження кримськотатарської мови та культури в криму пiсля 1991 рокуVoytyuk, Oksana--
2015Sień jako pogranicze – pogranicze jako sieńSzlachta-Misztal, Justyna--
2015Obraz Cerkwi unickiej w obwodzie białostockim na początku XIX wiekuMatus, Irena--
2015Utracona ojczyzna. Tożsamość przestrzenna wysiedlonych ŁemkówMaliszewska, Alicja--
2015Aspekty formalnoprawne współpracy międzynarodowej Polski z państwami słowiańskim w dziedzinie kulturyGoworko-Składanek, Beata--
2015Tożsamość kulturowa i identyfikacja językowa Ukraińców Warmii i MazurCzetyrba-Piszczako, MirosławaCzetyrba, Maria-
2015Cenzurowanie tematyki pogranicza w Polsce Ludowej w latach 1945–1956. Przegląd problematyki badańBudrowska, Kamila--
2015Топос явления Святой Троицы святому Александру Свирскому в Житии и АкафистеAnchimiuk, Olga--
2015O języku młodego pokolenia z Komarowszczyzny (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego)Żebrowska, Anna--
2015Трансгрессия в эстетическом дискурсеЗаика, Владимир; Гиржева, Галина--
2015Особенности актуализации главных концептов современного русского политического дискурсаSzymula, Robert--
2015Эвристический научный текст как инструмент коммуникации (на материале английского и русского языков)Стеванович, Раиса--
2015Интерпретации перехода В. Набокова с русского языка на английский, или О метаморфозе литературной музы писателяСкворцова, Наталья--
2015Ситуации этикетного обрамления в русском и белорусском языках (на материале народных сказок)Савчук, Татьяна--
2015Transformacja imion chrześcijańskich mieszkańców XVI-wiecznego miasta Kleszczele na PodlasiuSajewicz, Michał--
2015Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach specjalistycznychRygorowicz-Kuźma, Anna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 49