REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2012, tom 12 : [39]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

LITERATUROZNAWSTWO

 1. Agnieszka Baczewska-Murdzek
  Absurdalny świat totalitarnego zniewolenia. Władimira Nabokowa gry z mitami i symbolami
 2. Weronika Biegluk-Leś
  Narracja jako przestrzeń gry. Między psem a wilkiem Saszy Sokołowa
 3. Zofia Brzozowska
  Wizerunki władczyń moskiewskich XVI i XVII w. w bylinach i folklorze rosyjskim
 4. Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska
  Петербург в творчестве Константина Фофанова
 5. Nino Kwirikadze, Iraklij Cchwediani (Нино Квирикадзе, Ираклий Цхведиани)
  Деталь-заголовок у Уильяма Сарояна и Николая Гоголя (опыт сравнительной характеристики)
 6. Joanna Nikołajuk
  Sen jako przejaw podświadomości w autobiograficznej powieści A. Biełego Kocio Letajew
 7. Iwona Ostaszewska
  Elementy humanizmu ekologicznego w prozie „wiejskiej”
 8. Ewa Pańkowska
  Numerologia mistyczna w powieści Liczby Wiktora Pielewina
 9. Wanda Supa
  Сатирическое наследие И. Ильфа и Е. Петрова вчера и сегодня
 10. Paweł Uszkiewicz (Павел Ушкевiч)
  Наратыуныя стратэгii беларускай “жаночай” гiстарычнай прозы (на прыкладзе творчасцi Вольгi Iпатавай)
 11. Anastazja Zieziulewicz (Анастасия Зезюлевич)
  Сюжет о Пигмалионе и Галатее в стихотворении Михаила Гофайзена Теогония
 12. Anna Żegało (Анна Жегало)
  Чудесный мир эпического пространства в фольклоре


 13. JĘZYKOZNAWSTWO

 14. Zofia Abramowicz, Leonarda Dacewicz
  Polityczne aspekty przemian w nazewnictwie miejskim Polski północno-wschodniej w przekroju historycznym
 15. Lilia Citko
  U źródeł leksykografii zachodnioruskiej
 16. Ludmila Czernyszowa (Людмила Чернышова)
  Концептуализация сна в русской и белорусской фразеологии
 17. Julia Gałkowskaja (Юлия Галковская)
  Антропонимия приграничья: адаптативные процессы и особенности межкультурных контактов
 18. Julia Gurskaja (Юлия Гурская)
  Процессы трансонимизации в балтийских и славянских языках (на материале этнонимов латыш, лотвин, латгалец)
 19. Irina Iwaszkiewicz (Ирина Ивашкевич)
  Когнитивные модели восприятия водного пространства в английской языковой картине мира
 20. Anna Kulik
  Влияние греческой азбуки на формирование кириллицы
 21. Irena Łukaszuk
  Rosyjskie słownictwo pola semantycznego ‘zapach’
 22. Manana Mikadze (Манана Микадзе)
  Лингвостилистический анализ грузинского перевода рассказа Л. Н. Толстого Хаджи-Мурат
 23. Anna Romanik
  Anglicyzmy w rosyjskich czasopismach kobiecych
 24. Krzysztof Rutkowski
  Polsko-rosyjskie homonimy i paronimy międzyjęzykowe – propozycja klasyfikacji
 25. Tatiana Wasiliewa (Татьяна Васильева)
  Объективация топоморфного кода культуры в системе названий населенных пунктов Белорусского Поозерья


 26. DEBIUTY NAUKOWE

 27. Justyna Gryko
  Несколько замечаний о семантике еды в русской литературе
 28. Ewa Jastrząb
  Myśl filozoficzno-etyczna Lwa Tołstoja w recepcji polskiej


 29. RECENZJE

 30. Lilia Citko
  I. А. Гапоненка, Лексiка беларускай лiтаратурнай мовы ХIХ – пачатку ХХ ст. Асаблiвасцi станаулення i развiцця, Мiнск 2012
 31. Monika Famielec
  Белорусская ономастика. Топонимия : учебное пособие / А. М. Мезенко [и др.]; под общ. ред. А. М. Мезенко – Минск : Элайда, 2012
 32. Walentyna Mieszkowska
  В. Н. Шапошников, Семантические преобразования в современном русском языке, Москва 2011
 33. Irena Rudziewicz
  Don Juan w literaturze rosyjskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 34. Joanna Szerszunowicz
  Tulnukad ja internetilapsed. Uurimusi laste- ja noortekultuurist, (Publication series Tänapäeva folkloorist [On Contemporary Folklore], vol. 8, ed. Eda Kalmre, Tartu 2010
 35. Joanna Szerszunowicz
  Uma (re)visão da teoria e da pesquisa fraseológicas, eds Maria Luiza Ortiz Alvarez, Enrique Huelva Unternbäumen, Pontes, Campinas 2011


 36. SPRAWOZDANIA

 37. Jolanta Chomko
  XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności”, Grodno, 15–16 listopada 2012 r.
 38. Leonarda Dacewicz
  Międzynarodowa konferencja „Onomastic investigations to commemorate the 100th anniversary of Valija Dambe (1912–1995), Latvian onomastician”, Riga, 10–12 maja 2012 r.
 39. Leonarda Dacewicz
  Międzynarodowa konferencja „Trends in toponimy 5”, University of Berne, 9–13 July 2012
 40. Monika Famielec
  V Международная научно-методическая конференция “Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования”, Брест 24–25.11.2011 г.
 41. Monika Famielec
  Круглый стол «Книжная культура православной церкви в Беларуси» и презентация книг А. Мироновича, Минск 20 ноября 2012
 42. Iwona Ostaszewska, Joanna Nikołajuk
  Międzynarodowa konferencja naukowa „W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej)”, Białystok, 20–22 września 2012 r.
 43. Joanna Szerszunowicz
  „The Third Conference for the Japan Society for Phraseology”, Osaka, 3rd March 2012

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 39
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012Белорусская ономастика. Топонимия: учебное пособие / А. М. Мезенко [и др.]; под общ. ред. А. М. Мезенко – Минск : Элайда, 2012, 260 с.Famielec, Monika--
2012I. А. Гапоненка, Лексiка беларускай лiтаратурнай мовы ХIХ – пачатку ХХ ст. Асаблiвасцi станаулення i развiцця, Мiнск 2012, ss. 307Citko, Lilia--
2012“The Third Conference of the Japan Society for Phraseology”, Osaka, 3rd March 2012Szerszunowicz, Joanna--
2012Międzynarodowa konferencja naukowa „W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej)”, Białystok, 20–22 września 2012 r.Ostaszewska, Iwona; Nikołajuk, Joanna--
2012Круглый стол «Книжная культура православной церкви в Беларуси» и презентация книг А. Мироновича, Минск 20 ноября 2012Famielec, Monika--
2012V Международная научно-методическая конференция “Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования”, Брест 24–25.11.2011 г.Famielec, Monika--
2012Międzynarodowa konferencja „Trends in toponimy 5”, University of Berne, 9–13 July 2012Dacewicz, Leonarda--
2012Międzynarodowa konferencja „Onomastic investigations to commemorate the 100th anniversary of Valija Dambe (1912–1995), Latvian onomastician”, Riga, 10–12 maja 2012 r.Dacewicz, Leonarda--
2012XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności”, Grodno, 15–16 listopada 2012Chomko, Jolanta--
2012Uma (re)visão da teoria e da pesquisa fraseológicas, eds Maria Luiza Ortiz Alvarez, Enrique Huelva Unternbäumen, Pontes, Campinas 2011, pp. 323.Szerszunowicz, Joanna--
2012Tulnukad ja internetilapsed. Uurimusi laste- ja noortekultuurist, (Publication series Tänapäeva folkloorist [On Contemporary Folklore], vol. 8), ed. Eda Kalmre, Tartu 2010, pp. 280.Szerszunowicz, Joanna--
2012Don Juan w literaturze rosyjskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 148.Rudziewicz, Irena--
2012В. Н.Шапошников, Семантические преобразования в современном русском языке, Москва 2011, сс. 106.Mieszkowska, Walentyna--
2012Myśl filozoficzno-etyczna Lwa Tołstoja w recepcji polskiejJastrząb, Ewa--
2012Несколько замечаний о семантике еды в русской литературеGryko, Justyna--
2012Объективация топоморфного кода культуры в системе названий населенных пунктов Белорусского ПоозерьяWasiliewa, Tatiana--
2012Polsko-rosyjskie homonimy i paronimy międzyjęzykowe – propozycja klasyfikacjiRutkowski, Krzysztof--
2012Anglicyzmy w rosyjskich czasopismach kobiecychRomanik, Anna--
2012Лингвостилистический анализ грузинского перевода рассказа Л. Н. Толстого Хаджи-МуратMikadze, Manana--
2012Rosyjskie słownictwo pola semantycznego ‘zapach’Łukaszuk, Irena--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 39