REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2013, tom 13 : [27]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

JĘZYKOZNAWSTWO

 1. Elżbieta Bogdanowicz
  O pojęciu konotacji w lingwistyce (na przykładach polskich i rosyjskich)
 2. Lilia Citko
  O najstarszych podlaskich drukach cyrylickich
 3. Joanna Getka
  Fonetyczne cechy języka ukraińskiego w Naukach Parafialnych (Науки парохiяльнiя) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII wieku
 4. Anna Kuchta
  Imiona chrzestne w metrykach chrztów parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jozafata w Korczówce (lata 1928–1938)
 5. Anna Kulik
  Способы выражения категории I сложного будущего времени в тексте Радзивиловской летописи
 6. Małgorzata Kurianowicz
  Ewangeliarz w tradycji cerkiewnosłowiańskiej
 7. Anna Nowikowa (Анна Новикова)
  Церковнославянский перевод Евангелия и синодальный перевод Евангелия на русский язык (лингво-текстологический анализ)
 8. Danuta Pytel-Pandey
  Dyrektywne akty mowy w Nowym Testamencie
 9. Krzysztof Rutkowski
  Od leksykalnej homonimii międzyjęzykowej do paronimii
 10. Anna Rygorowicz-Kuźma
  Nazwy nabożeństw prawosławnych w języku polskim
 11. Wanda Stec
  Z zagadnień motywacji nazw roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami środowiskowymi roślin
 12. Arleta Szulc
  Odzwierciedlenie cyrylometodejskiego wzorca przekładowego w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów
 13. Joanna Ścibek
  Językowa kreacja anioła – dobrego ducha – w tekstach współczesnych polskich piosenek świeckich (na materiale z lat 1985–2012)

 14. LITERATUROZNAWSTWO

 15. Weronika Biegluk-Leś
  Interferencja jako element strategii twórczej w powieści Między psem a wilkiem Saszy Sokołowa
 16. Paweł Dziadul
  Ewangeliczna przypowieść o robotnikach w winnicy w literaturach starosłowiańskich (IX–XIII w.)
 17. Beata Garlej
  Moralne upadki i ich ozdrawiająca moc
 18. Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska
  Sacrum в лирике Тэффи
 19. Anna Kościołek
  Modlitwa to duchowe oddychanie. Św. Jan z Kronsztadu o roli rozmowy z Bogiem w życiu chrześcijanina
 20. Małgorzata Krzysztofik
  XVII-wieczny model antropologii ciała w Kazaniu umarłych do żywych Eleuterego Zielejewicza (1651)
 21. Małgorzata Kulikowska
  Szpital w Opowiadaniach kołymskich Warłama Szałamowa
 22. Joanna Tarkowska
  Tożsamość kobiet(y) a problematyka społeczno-filozoficzno-kulturowa w prozie Ludmiły Ulickiej (powieść Веселые похороны)
 23. Anna Wzorek
  Reminiscencje biblijne w prozie Wojciecha Żukrowskiego

 24. KULTUROZNAWSTWO

 25. Wojciech Jóźwiak
  Filmowy obraz chrystianizacji państwa bułgarskiego – pomiędzy sztuką a ideologią
 26. Anna Lebet-Minakowska
  Zachować dla przyszłości. Kolekcja XIX-wiecznych haftów ruskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
 27. Izabela Lis-Wielgosz
  Staroserbska kultura w kategoriach Latinitas i Cyrillianitas
 28. Magdalena Wójtowicz
  Semantyka wybranych liczb w kulturze ludowej mieszkańców wsi

 29. SPRAWOZDANIA

 30. Michał Mordań
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo duchowe św. św. Cyryla i Metodego. Język. Literatura. Kultura. Historia”, Białystok, 6–7 września 2012

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo duchowe św. św. Cyryla i Metodego. Język. Literatura. Kultura. Historia”, Białystok, 6–7 września 2012Mordań, Michał--
2013Semantyka wybranych liczb w kulturze ludowej mieszkańców wsiWójtowicz, Magdalena--
2013Staroserbska kultura w kategoriach Latinitas i CyrillianitasLis-Wielgosz, Izabela--
2013Zachować dla przyszłości. Kolekcja XIX-wiecznych haftów ruskich w zbiorach Muzeum Narodowego w KrakowieLebet-Minakowska, Anna--
2013Filmowy obraz chrystianizacji państwa bułgarskiego – pomiędzy sztuką a ideologiąJóźwiak, Wojciech--
2013Reminiscencje biblijne w prozie Wojciecha ŻukrowskiegoWzorek, Anna--
2013Tożsamość kobiet(y) a problematyka społeczno- -filozoficzno-kulturowa w prozie Ludmiły Ulickiej (powieść Веселые похороны)Tarkowska, Joanna--
2013Szpital w Opowiadaniach kołymskich Warłama SzałamowaKulikowska, Małgorzata--
2013XVII-wieczny model antropologii ciała w Kazaniu umarłych do żywych Eleuterego Zielejewicza (1651)Krzysztofik, Małgorzata--
2013Modlitwa to duchowe oddychanie. Św. Jan z Kronsztadu o roli rozmowy z Bogiem w życiu chrześcijaninaKościołek, Anna--
2013Sacrum в лирике ТэффиJakimiuk-Sawczyńska, Walentyna--
2013Moralne upadki i ich ozdrawiająca mocGarlej, Beata--
2013Ewangeliczna przypowieść o robotnikach w winnicy w literaturach starosłowiańskich (IX–XIII w.)Dziadul, Paweł--
2013Interferencja jako element strategii twórczej w powieści Między psem a wilkiem Saszy SokołowaBiegluk-Leś, Weronika--
2013Językowa kreacja anioła – dobrego ducha – w tekstach współczesnych polskich piosenek świeckich (na materiale z lat 1985–2012)Ścibek, Joanna--
2013Odzwierciedlenie cyrylometodejskiego wzorca przekładowego w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi PsalmówSzulc, Arleta--
2013Z zagadnień motywacji nazw roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami środowiskowymi roślinStec, Wanda--
2013Nazwy nabożeństw prawosławnych w języku polskimRygorowicz-Kuźma, Anna--
2013Od leksykalnej homonimii międzyjęzykowej do paronimiiRutkowski, Krzysztof--
2013Dyrektywne akty mowy w Nowym TestamenciePytel-Pandey, Danuta--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27