REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2016, tom 16 : [33]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

LITERATUROZNAWSTWO

 1. Agnieszka Baczewska-Murdzek
  Od nonsensu do sensu. Władimira Nabokowa literacka podróż od wolności utraconej do odzyskanej
 2. Marzena Grzybowska
  Z dziejów białoruskiej prawosławnej prasy na emigracji. Czasopismo „Carkoŭny Świetacz” (1951–1988)
 3. Irina Isakowa (Ирина Исакова)
  Список действующих лиц и костюмы и их функции в пьесе А.Н. Островского В чужом пиру похмелье и одноименном спектакле А. Коршунова (театр «Сфера», г. Москва)
 4. Iwona Krycka-Michnowska
  Zinaida Gippius o Kościele i chrześcijaństwie
 5. Monika Sidor
  Prawość i cierpienie. Rosyjska wersja świętości kobiecej w twórczości Aleksandra Sołżenicyna
 6. Martyna Sienkiewicz
  Лекции по русской литературе как показатель отношения Владимира Набокова к творчеству Федора Достоевского
 7. Ewa Stawinoga
  Dramat poety, czyli Borysa Popławskiego „zmagania z Bogiem”
 8. Wanda Supa
  Сатира Юрия Полякова в контексте достижений русской классической
 9. Joanna Tarkowska
  “Moc bowiem w słabości się doskonali” – wizerunek matki w neosentymentalnym opowiadaniu Счастливые Ludmiły Ulickiej

 10. JĘZYKOZNAWSTWO

 11. Marta Abuzarowa
  Руськi апелятивнi запозичення в основах польських прiзвищ мешканцiв Дрогобича к. XVIII–поч. ХIХ ст.
 12. Olga Anchimiuk
  О хронотопе житий святого Онуфрия Великого
 13. Elżbieta Bogdanowicz
  Metafory z nazwami własnymi w strukturze jako wykładnik wartościowania (na materiale polskiej i rosyjskiej publicystyki prasowej)
 14. Ludmiła Czernyszowa (Людмила Чернышова)
  Фрагмент русской динамической картины мира, связанный с вращательным движением
 15. Marina Dorofiejenko (Марина Дорофеенко)
  Географическая составляющая виконимической картины мира: теоретические основания структурирования
 16. Monika Famielec
  Урбанонимная система межвоенного Бреста-над-Бугом
 17. Galina Kamlewicz (Галина Камлевич)
  Лексические и синтаксические особенности идиостиля Евгения Замятина
 18. Martyna Klejnowska-Borowska
  Zasady konstruowania specjalistycznego słownika rosyjsko-polskiego dla celów dydaktycznych (na materiale terminologii papierów wartościowych)
 19. Igar Klimau (Iгар Клiмаў)
  Кампетэнцыя князя Андрэя Курбскага як перакладчыка
 20. Marcin Kojder
  Nazwiska patronimiczne z formantem -owicz/-ewicz w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach wschodniej Lubelszczyzny
 21. Albina Kowtun (Альбiна Ковтун)
  Деривати фразеологiзмiв з релiгiйними компонентами в українському художньому мовленнi
 22. Inna Lisowa (Инна Лисова)
  Неофициальные формы личных имен: полиаспектный подход
 23. Olga Makarowska (Ольга Макаровска)
  Концепт ад в русском интернет-анекдоте
 24. Eugenia Maksimowicz
  О религиозной лексике современного русского языка в лингвистических исследованиях
 25. Natalla Snigirowa (Наталля Снiгiрова)
  Намiнатыўна-ацэначныя феномены ў паўночна- ўсходнiх гаворках польскай мовы: да пытання аб мiжмоўных польска-беларускiх карэляцыях
 26. Olga Szewierinowa (Ольга Шеверинова)
  Прецедентное имя в индивидуально-авторской картине мире В. П. Астафьева
 27. Kaciaryna Zajcawa (Кацярына Зайцава)
  Прозвiшчы як рэпрэзентатары гiстарычных i духоўных каштоўнасцей народа (на матэрыяле антрапанiмiкону Бешанковiцкага раёна Вiцебскай вобласцi)
 28. Piotr Złotkowski
  Nazwy młynów i osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego

 29. KULTUROZNAWSTWO

 30. Leonarda Dacewicz
  Struktura i treść notacji metrykalnych kościoła rzymsko-katolickiego w okresie zaboru rosyjskiego w diecezji wileńskiej
 31. Agnieszka Dudek-Szumigaj
  Życie i śmierć w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny
 32. Joanna Getka
  Świat chrześcijański wobec dziedzictwa słowiańskiego. Wierzenia ludowe w bazyliańskich Teologiach moralnych (XVIII wiek)

 33. RECENZJE

 34. Leonarda Dacewicz
  Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, M. Żygalova, Lublin – Wisznice 2015
 35. Regina Faltyn
  Wałentyna Sawczyn, Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу, Wydawnictwo Latopis, Lwów 2014

 36. SPRAWOZDANIA

 37. Agnieszka Baczewska
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Estetyczne modele literatury rosyjskiej”, Białystok, 17–18 września 2015 r.


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 33
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Estetyczne modele literatury rosyjskiej”, Białystok, 17–18 września 2015 r.Baczewska-Murdzek, Agnieszka--
2016Wałentyna Sawczyn, Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу, Wydawnictwo Latopis, Lwów 2014, ss. 374.Faltyn, Regina--
2016Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, M. Żygalova, Lublin–Wisznice 2015Dacewicz, Leonarda--
2016Świat chrześcijański wobec dziedzictwa słowiańskiego. Wyobrażenia ludowe w bazyliańskich Teologiach moralnych (XVIII wiek)Getka, Joanna--
2016Życie i śmierć w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych wschodniej LubelszczyznyDudek-Szumigaj, Agnieszka--
2016Struktura i treść notacji metrykalnych kościoła rzymsko-katolickiego w okresie zaboru rosyjskiego w diecezji wileńskiejDacewicz, Leonarda--
2016Nazwy młynów i osad młyńskich dawnego starostwa brańskiegoZłotkowski, Piotr--
2016Прозвiшчы як рэпрэзентатары гiстарычных i духоўных каштоўнасцей народа (на матэрыяле антрапанiмiкону Бешанковiцкага раёна Вiцебскай вобласцi)Зайцава, Кацярына--
2016Прецедентное имя в индивидуально-авторской картине мире В. П. АстафьеваШеверинова, Ольга--
2016Намiнатыўна-ацэначныя феномены ў паўночна- ўсходнiх гаворках польскай мовы: да пытання аб мiжмоўных польска-беларускiх карэляцыяхСнiгiрова, Наталля--
2016О религиозной лексике современного русского языка в лингвистических исследованияхMaksimowicz, Eugenia--
2016Концепт ад в русском интернет-анекдотеMakarowska, Olga--
2016Неофициальные формы личных имен: полиаспектный подходЛисова, Инна--
2016Деривати фразеологiзмiв з релiгiйними компонентами в українському художньому мовленнiКовтун, Альбiна--
2016Nazwiska patronimiczne z formantem -owicz/-ewicz w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach wschodniej LubelszczyznyKojder, Marcin--
2016Кампетэнцыя князя Андрэя Курбскага як перакладчыкаКлiмаў, Iгар--
2016Zasady konstruowania specjalistycznego słownika rosyjsko-polskiego dla celów dydaktycznych (na materiale terminologii papierów wartościowych)Klejnowska-Borowska, Martyna--
2016Лексические и синтаксические особенности идиостиля Евгения ЗамятинаКамлевич, Галина--
2016Урбанонимная система межвоенного Бреста-над-БугомFamielec, Monika--
2016Географическая составляющая виконимической картины мира: теоретические основания структурированияДорофеенко, Марина--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 33