REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Wschodniosłowiańskie, 2014, tom 14 : [37]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

LITERATUROZNAWSTWO

 1. Magdalena Baer
  Cithara octochorda – najważniejszy śpiewnik kościelny w dziejach Chorwacji
 2. Nel Bielniak
  Śmierć i choroba w opowiadaniach Aleksandra Kuprina (w świetle refleksji społeczno-psychologiczno-kulturowych)
 3. Zofia Brzozowska
  U początków Świętej Rusi. Koncepcje monarchiczne metropolity kijowskiego Iłariona (XI w.) i ich związek z bizantyńską „teologią polityczną”
 4. Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska
  По поводу второго сборника Юмористических рассказов Тэффи
 5. Anna Kieżuń
  Two images of Polishchuk in the Polish writing in the interwar period: literature – journalism – field study notes>
 6. Ewa Pańkowska
  Kategoria pustki w światopoglądzie powieści Mały palec Buddy Wiktora Pielewina
 7. Halina Parafianowicz
  Włodzimierz Majakowski i jego „odkrycie” Ameryki
 8. Roman Andrzej Płoński
  Leiturgiarion Piotra Mohyły z 1629 i 1639 roku. Studium porównawcze
 9. Wanda Supa
  W kręgu problemów rosyjskiego „nowego realizmu”. Proza Romana Sienczyna
 10. Marta Zambrzycka
  Symbolika bohaterów w powieści Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu (Дiм на горi)

 11. JĘZYKOZNAWSTWO

 12. Leszek Bednarczuk
  Tabliczki z Podebłocia w świetle inskrypcji greckich na Rusi Kijowskiej
 13. Artur Czapiga
  Analiza pragmatyczna leksemu właśnie i jego odpowiedników w języku rosyjskim i angielskim)
 14. Leonarda Dacewicz
  Этнонимы в русских и польских лексикографических работах
 15. Marina Dorofiejenko (Марина Дорофеенко)
  Пути репрезентации кодов культуры в виконимии белорусско-польского приграничья
 16. Tamara Graczykowska
  Osobliwe konstrukcje składniowe w polszczyźnie kowieńskiego tygodnika „Chata Rodzinna” (1922–1940), analogiczne do struktur rosyjskich
 17. Małgorzata Kurianowicz
  Język Ewangeliarza 1771 r. w konfrontacji z językiem pierwszej drukowanej Biblii cerkiewnosłowiańskiej (na przykładzie fleksji imiennej i werbalnej)
 18. Zenon Lica
  Nazwiska polskie derywowane od nazw narzędzi rolniczych Warłama Szałamowa
 19. Beata Radziwonowicz
  Sposoby identyfikacji mężczyzn i dzieci w parafii jednowierców w Pokrowsku w latach 1846–1902
 20. Anna Romanik
  Angielskie nazwy zawodów w języku rosyjskich mass mediów
 21. Joanna Szerszunowicz
  Konotacje intrakulturowych skrzydlatych słów w przekładzie
 22. Ludmiła Witkowska
  К вопросу о лингвокультурологической информации в русских исторических юридических текстах
 23. Marek Włodkowski
  Chorwacko-cerkiewnosłowiański przekład hymnu „Veni Creator Spiritus” jako przykład „powrotu” do redakcji narodowej w XIX wieku

 24. DEBIUTY NAUKOWE

 25. Ulana Hrynyszyn (Уляна Гринишин)
  Експресивне членування постмодернiстського тексту
 26. Anna Nikitiuk
  Imiona mieszkańców hajnowskich parafii prawosławnych jako przejaw procesów asymilacyjnych

 27. VARIA

 28. Agata Chrobot
  Ogłoszenia zamieszczane w prasie warszawskiej (w latach 1729–1773) jako źródło informacji o bogatej ofercie wydawniczej literatury religijnej
 29. Marzanna Karolczuk
  Wybór kierunków studiów przez uczestników Olimpiady Języka Rosyjskiego
 30. Rostysław Kramar
  Rola spuścizny cyrylo-metodiańskiej w zachowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w Rumunii
 31. Janina Wołczuk
  Kapłani prawosławni w szkołach Białoruskiego (Wileńskiego) Okręgu Naukowego w okresie międzypowstaniowym (1832–1863)

 32. RECENZJE

 33. Jolanta Chomko
  Anna Romanik, Sposoby nominacji przedmiotów odzieży we współczesnym języku rosyjskim, Białystok 2012
 34. Leonarda Dacewicz
  Michał Sajewicz,Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, wyd. UMCS, Lublin 2013
 35. Anna Grześ
  Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, redakcja naukowa i wstęp Lilia Citko, Białystok 2012
 36. Inessa Kurjan (Iнэса Кур’ян)
  Клiмаў I. П., «Евангелле» ў перакладзе Васiля Цяпiнскага, Бел. дзярж. ун-т культуры i мастацтваў, Мiнск 2012
 37. Anna Nikitiuk
  Jolanta Chomko, "Nazwy osób w rosyjskim młodzieżowym argot koń- ca XX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
 38. Jan Ratuszniak
  Олег Будницкий и Александра Полян, Русско-еврейский Берлин (1920–1941), изд. Новое литературное обозрение, Москва 2013

 39. SPRAWOZDANIA

 40. Marzanna Karolczuk, Anna Romanik
  XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodnio- słowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju”, Olsztyn 28–29 czerwca 2013 r.
 41. Izabella Siemianowska
  Sprawozdanie z Konferencji Slawistycznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju", Olsztyn 28–29 czerwca 2013 r.
 42. Wanda Supa
  Международная научная конференция «Сибирское пространство в лингвистическом и культурном аспекте», Иркутск, ИГУ, 27–28 июня 2013 г.


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 37
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Клiмаў I. П., "«Евангелле» ў перакладзе Васiля Цяпiнскага", Бел. дзярж. ун-т культуры i мастацтваў, Мiнск 2012, 338 сс.Kurjan, Inessa--
2014"Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski", redakcja naukowa i wstęp Lilia Citko, Białystok 2012, ss. 130.Grześ, Anna--
2014Michał Sajewicz,"Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim", wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 725.Dacewicz, Leonarda--
2014Anna Romanik, "Sposoby nominacji przedmiotów odzieży we współczesnym języku rosyjskim", Białystok 2012, 189 ss.Chomko, Jolanta--
2014Kapłani prawosławni w szkołach Białoruskiego (Wileńskiego) Okręgu Naukowego w okresie międzypowstaniowym (1832–1863)Wołczuk, Janina--
2014Rola spuścizny cyrylo-metodiańskiej w zachowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w RumuniiKramar, Rostysław--
2014Wybór kierunków studiów przez uczestników Olimpiady Języka RosyjskiegoKarolczuk, Marzanna--
2014Ogłoszenia zamieszczane w prasie warszawskiej (w latach 1729–1773) jako źródło informacji o bogatej ofercie wydawniczej literatury religijnejChrobot, Agata--
2014Imiona mieszkańców hajnowskich parafii prawosławnych jako przejaw procesów asymilacyjnychNikitiuk, Anna--
2014Експресивне членування постмодернiстського текстуHrynyszyn, Ulana--
2014Chorwacko-cerkiewnosłowiański przekład hymnu „Veni Creator Spiritus” jako przykład „powrotu” do redakcji narodowej w XIX wiekuWłodkowski, Marek--
2014Международная научная конференция «Сибирское пространство в лингвистическом и культурном аспекте», Иркутск, ИГУ, 27–28 июня 2013 г.Supa, Wanda--
2014Sprawozdanie z Konferencji Slawistycznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju", Olsztyn 28–29 czerwca 2013 r.Siemianowska, Izabella--
2014XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodnio- słowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju”, Olsztyn 28–29 czerwca 2013 r.Karolczuk, Marzanna; Romanik, Anna--
2014Олег Будницкий и Александра Полян, "Русско-еврейский Берлин (1920–1941)", изд. Новое литературное обозрение, Москва 2013, сс. 496.Ratuszniak, Jan--
2014Jolanta Chomko, "Nazwy osób w rosyjskim młodzieżowym argot koń- ca XX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 153.Nikitiuk, Anna--
2014К вопросу о лингвокультурологической информации в русских исторических юридических текстахWitkowska, Ludmiła--
2014Konotacje intrakulturowych skrzydlatych słów w przekładzieSzerszunowicz, Joanna--
2014Angielskie nazwy zawodów w języku rosyjskich mass mediówRomanik, Anna--
2014Sposoby identyfikacji mężczyzn i dzieci w parafii jednowierców w Pokrowsku w latach 1846–1902Radziwonowicz, Beata--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 37