REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Iuridica Agraria : [205] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Studia Iuridica Agraria są rocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2000 r. Jest to rocznik Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. SIA są adresowane do naukowców i praktyków zainteresowanych szerokim zakresem tematów odnoszących się do prawnych aspektów rolnictwa. Obok tradycyjnej problematyki gruntowej, publikowane są prace poruszające problematykę teoretycznych aspektów prawa rolnego, własności intelektualnej w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz gospodarki żywnościowej.

Redaktor naczelny: Stanisław Prutis

Kontakt: Zakład Prawa Rolnego (pok. 305)
Wydział Prawa UwB,
Mickiewicza 1,
15-213 Białystok
e-mail: r.michalowski@uwb.edu.pl
strona www: https://prawo.uwb.edu.pl/studia-iuridica-agraria

Nazwa wydawcy: Temida 2

ISSN: 1642-0438
DOI: 10.15290/sia

Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6

Przeglądaj