REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Iuridica Agraria, 2009, tom VII : [18]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Stelmachowskim

 2. CZĘŚĆ I
  WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU PRAWA ROLNEGO

 3. Roman Budzinowski
  Współczesne tendencje rozwoju prawa rolnego
 4. Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego w związku z uzyskaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 5. Alina Jurcewicz
  Warunki funkcjonowania rolnictwa w świetle umów międzynarodowych
 6. Monika Król
  Przejawy europeizacji w prawie rolnym
 7. Krystyna Stefańska
  Pojęcia „nieruchomość rolna” i „gospodarstwo rolne” w ujęciu kodeksu cywilnego i ich znaczenie dla legislacji prawnorolnej
 8. Paweł Blajer
  Ewolucja szczególnej regulacji obrotu gruntami rolnymi w ustawodawstwie hiszpańskim

 9. CZĘŚĆ II
  ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI

 10. Beata Jeżyńska
  Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych. Zagadnienia wybrane
 11. Elżbieta Kremer
  Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich w orzecznictwie sądów administracyjnych
 12. Teresa Kurowska
  Założenia konstrukcyjne umowy przyznania płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 13. Dorota Łobos–Kotowska
  Charakter prawny odmowy przyznania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 14. Stanisław Prutis
  Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich
 15. Bogdan Jankowski
  Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 – ocena efektywności realizacji polityki strukturalnej

 16. CZĘŚĆ III
  REGULACJA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 17. Jerzy Bieluk
  Zasady i zakres zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przeniesienia własności nieruchomości rolnych
 18. Paweł Gała
  Odstępstwo rolne na tle innych licencji ustawowych
 19. Małgorzata Korzycka–Iwanow
  Wyłączne prawo do odmiany (breeder`s right) w obszarze własności intelektualnej
 20. Marek Stańko
  Odpowiedzialność za produkt żywnościowy w polskim systemie prawnym
 21. Rafał Michałowski
  Charakter prawny oraz konsekwencje naruszenia pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 18 z 18
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2009Charakter prawny oraz konsekwencje naruszenia pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu PaństwaMichałowski, Rafał--
2009Odpowiedzialność za produkt żywnościowy w polskim systemie prawnymStańko, Marek--
2009Wyłączne prawo do odmiany (breeder’s right) w obszarze własności intelektualnejKorzycka–Iwanow, Małgorzata--
2009Odstępstwo rolne na tle innych licencji ustawowychGała, Paweł--
2009Zasady i zakres zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przeniesienia własności nieruchomości rolnychBieluk, Jerzy--
2009Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 – ocena efektywności realizacji polityki strukturalnejJankowski, Bogdan--
2009Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskichPrutis, Stanisław--
2009Charakter prawny odmowy przyznania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichŁobos–Kotowska, Dorota--
2009Założenia konstrukcyjne umowy przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichKurowska, Teresa--
2009Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich w orzecznictwie sądów administracyjnychKremer, Elżbieta--
2009Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych. Zagadnienia wybraneJeżyńska, Beata--
2009Ewolucja szczególnej regulacji obrotu gruntami rolnymi w ustawodawstwie hiszpańskimBlajer, Paweł--
2009Pojęcia „nieruchomość rolna” i „gospodarstwo rolne” w ujęciu kodeksu cywilnego i ich znaczenie dla legislacji prawnorolnejKrystyna, Stefańska--
2009Przejawy europeizacji w prawie rolnymKról, Monika A.--
2009Warunki funkcjonowania rolnictwa w świetle umów międzynarodowychJurcewicz, Alina--
2009Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego w związku z uzyskaniem członkostwa Polski w Unii EuropejskiejCzechowski, Paweł; Niewiadomski, Adam--
2009Współczesne tendencje rozwoju prawa rolnegoBudzinowski, Roman--
2009Wspomnienie o Profesorze Andrzeju StelmachowskimPrutis, Stanisław--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 18 z 18