REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8926
Tytuł: Sytuacja prawna dzierżawcy w obrębie regulacji dotyczącej nabycia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie wyłączenia 30% użytków rolnych z umowy dzierżawy
Inne tytuły: Legal stand of the lessee within the meaning of the regulation for the acquisition of real estate from the agricultural property stock of the State Treasury, in the event of exclusion of 30% of agricultural land from the lease contract
Autorzy: Michałowski, Rafał
Słowa kluczowe: lease
contact conclusion claim
priority in real estate acquisition
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-mar-2020
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 117-127
Abstrakt: This article deals with the issue of legal position of lessees in a situation wherepart of agricultural (arable) land is excluded from the lease contract according to the provisions of the Act of 16 September 2011 amending the act on managing agricultural property of the State Treasury. This issue raises a number of interpretative doubts in connection with the extremely vague wording of the relevant provisions of the said act. In particular, controversy arises due to the parallel use, in the content of Article 4.7 of the Act, of the terms “authorisation” and “priority right”. According to the position of the Supreme Court, in such a situation, the lessee is entitled only in terms of the acquisition of real estate. In literature and in a number of judgments of common courts, there is also a position according to which the lessee has a claim to conclude a sales contract. The analysis presented in the article leads us to a conclusion that under the regulation of Article 4.7 of the Act of 16 September 2011, the position according to which the lessee shall have priority in the purchase of real estate, is correct.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Sponsorzy: Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8926
DOI: 10.15290/sia.2018.16.09
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_16_2018_R_Michalowski_Sytuacja_prawna_dzierzawcy.pdf529,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.