REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Iuridica Agraria, 2016, tom XIV : [25]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. ROMAN BUDZINOWSKI, PAWEŁ CZECHOWSKI, MAŁGORZATA KORZYCKA, ALEKSANDER LICHOROWICZ, STANISŁAW PRUTIS
  O Profesorze Andrzeju Stelmachowskim jako prawniku

 2. A. KSZTAŁTOWANIE USTROJU ROLNEGO I DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

 3. BŁAŻEJ WIERZBOWSKI
  Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju rolnego
 4. TERESA KUROWSKA
  Planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
 5. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA
  Planowanie inwestycji z udziałem środków EFRROW na obszarach wiejskich
 6. JERZY BIELUK
  Nowe zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 7. RAFAŁ MICHAŁOWSKI
  Nowy kształt przetargu pisemnego przy sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 8. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
  Infrastruktura telekomunikacyjna w rozwoju obszarów wiejskich
 9. ANETA SUCHOŃ
  Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymi
 10. KATARZYNA LEŚKIEWICZ
  Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich
 11. MARTYNA KOMAROWSKA
  Nowa funkcja Biuletynu Informacji Publicznej wynikająca z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 12. MAGDALENA KRZYSZTOFIK
  Problematyka prawna ewidencji gruntów i budynków w kontekście prawidłowej klasyfikacji gruntów rolnych
 13. KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL
  Pojęcia niedookreślone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 14. B. OCHRONA ŚRODOWISKA NA OBSZARACH WIEJSKICH

 15. PAWEŁ CZECHOWSKI, ADAM NIEWIADOMSKI
  Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym w rolnictwie
 16. ALEKSANDER LIPIŃSKI
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ochrony środowiska
 17. RYSZARD MIKOSZ
  Ochrona przyrody na obszarach wiejskich. Zagadnienia wybrane
 18. ADAM NIEWIADOMSKI
  Ochrona środowiska naturalnego w procesie produkcji rolnej a koncepcja własności rolniczej

 19. C. REGULACJA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ

 20. MAŁGORZATA KORZYCKA, PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
  Prawo żywnościowe jako nowa dziedzina prawa
 21. ANETA SUCHOŃ
  Funkcjonowanie rynku mleka po likwidacji kwotowania – wybrane aspekty prawne
 22. PRZEMYSŁAW LITWINIUK, MARCIN WIĄCEK
  Przekształcenie podstawy prawnej zatrudniania dyrektorów w państwowych agencjach rolnych w świetle wybranych zasad konstytucyjnych
 23. PAULINA BĘDŹMIROWSKA
  O roli orzecznictwa TSUE w procesie harmonizacji prawa Unii Europejskiej z prawem krajowym
 24. ANNA KAPAŁA
  Wsparcie produktów regionalnych i tradycyjnych w ustawodawstwie krajowym na przykładzie prawa włoskiego
 25. IZABELA LIPIŃSKA
  Prawne aspekty zarządzania ryzykiem produkcyjnym w USA na przykładzie ubezpieczeń upraw rolnych
 26. ADAM MALIK
  Ocena ryzyk ubezpieczeniowych w obowiązkowym ubezpieczeniu upraw rolnych
 27. IZABELA HASIŃSKA
  Z prawnej problematyki nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie
 28. AGATA ŻOCHOWSKA
  Nowe warunki udzielania wsparcia finansowego grupom producentów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Nowe warunki udzielania wsparcia finansowego grupom producentów rolnych w ramach Wspólnej Polityki RolnejŻochowska, Agata--
2016Z prawnej problematyki nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenieHasińska, Izabela--
2016Ocena ryzyk ubezpieczeniowych w obowiązkowym ubezpieczeniu upraw rolnychMalik, Adam--
2016Prawne aspekty zarządzania ryzykiem produkcyjnym w USA na przykładzie ubezpieczeń upraw rolnychLipińska, Izabela--
2016Wsparcie produktów regionalnych i tradycyjnych w ustawodawstwie krajowym na przykładzie prawa włoskiegoKapała, Anna--
2016O roli orzecznictwa TSUE w procesie harmonizacji prawa Unii Europejskiej z prawem krajowymBędźmirowska, Paulina--
2016Przekształcenie podstawy prawnej zatrudniania dyrektorów w państwowych agencjach rolnych w świetle wybranych zasad konstytucyjnychLitwiniuk, Przemysław; Wiącek, Marcin--
2016Funkcjonowanie rynku mleka po likwidacji kwotowania – wybrane aspekty prawneSuchoń, Aneta--
2016Prawo żywnościowe jako nowa dziedzina prawaKorzycka, Małgorzata; Wojciechowski, Paweł--
2016Ochrona środowiska naturalnego w procesie produkcji rolnej a koncepcja własności rolniczejNiewiadomski, Adam--
2016Ochrona przyrody na obszarach wiejskich. Zagadnienia wybraneMikosz, Ryszard--
2016Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ochrony środowiskaLipiński, Aleksander--
2016Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym w rolnictwieCzechowski, Paweł; Niewiadomski, Adam--
2016Pojęcia niedookreślone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoCzerwińska-Koral, Katarzyna--
2016Problematyka prawna ewidencji gruntów i budynków w kontekście prawidłowej klasyfikacji gruntów rolnychKrzysztofik, Magdalena--
2016Nowa funkcja Biuletynu Informacji Publicznej wynikająca z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoKomarowska, Martyna--
2016Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle potrzeb rozwojowych obszarów wiejskichLeśkiewicz, Katarzyna--
2016Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymiSuchoń, Aneta--
2016Infrastruktura telekomunikacyjna w rozwoju obszarów wiejskichWojciechowski, Paweł--
2016Nowy kształt przetargu pisemnego przy sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu PaństwaMichałowski, Rafał--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25