REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8929
Tytuł: Instrumenty prawne służące ochronie konkurencji w sektorze rolnym z perspektywy prawa Unii Europejskiej (zarys problematyki)
Inne tytuły: Legal instruments of protection competiton in the agricultural sector in UE law (outline of the issues)
Autorzy: Popardowski, Paweł
Słowa kluczowe: Agricultural markets
rules of competition in agricultural sector
unfair trading practices in the food supply chain
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-mar-2020
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 149-168
Abstrakt: The article aims to analyse legal issues related to the protection of compettion in agriculture within the context of EU legislation. The conducted research was aimed at identifying motives justifying the sectoral approach adopted by the EU legislator to tackle the issue of protecting competition in agriculture, identifying adopted preferences and ways of determining the relationship between the objectives of the Common Agricultural Policy (CAP) and the competition policy within the scope of their impact on EU agriculture, as well as clarifying the content of rules of competition in agriculture derived from Art. 42 TFEU and secondary legislation established on its basis. Also the article aims to presentation new aspectes in the field of protection competition in agriculture wich express European Commission’s proposal for a divective on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain.
Afiliacja: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
URI: http://hdl.handle.net/11320/8929
DOI: 10.15290/sia.2018.16.11
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.