REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Iuridica Agraria, 2011, tom IX : [27]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Słowo wstępne

 2. CZĘŚĆ PIERWSZA
  GOSPODAROWANIE PAŃSTWOWYMI GRUNTAMI ROLNYMI

 3. BARBARA BARTKOWSKA, TOMASZ NAWROCKI
  Agencja Nieruchomości Rolnych jako powiernik Skarbu Państwa
 4. PAWEŁ CZECHOWSKI, ADAM NIEWIADOMSKI
  Propozycje reformy rozwiązań instytucjonalnych dotyczących państwowych nieruchomości rolnych
 5. MICHAŁ MOŻDŻEN–MARCINKOWSKI
  Prolegomena do badań nad decentralizacją administracji publicznej w sektorze rolnym na przykładzie procesu gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 6. RAFAŁ MICHAŁOWSKI
  Zasady przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 7. MAREK STAŃKO
  Uprawnienia i obowiązki Agencji Nieruchomości Rolnych jako wydzierżawiającego nieruchomości rolne Skarbu Państwa
 8. ANETA SUCHOŃ
  Z prawnej problematyki gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych

 9. CZĘŚĆ DRUGA
  PROFESOR ANDRZEJ STELMACHOWSKI TWÓRCĄ SZKOŁY PRAWA ROLNEGO

  OTWARCIE SESJI POŚWIECONEJ PROF. DR HAB. ANDRZEJOWI STELMACHOWSKIEMU
 10. Wystąpienie Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta PR
 11. Wystąpienie Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
 12. ROMAN BUDZINOWSKI
  Profesor Andrzej Stelmachowski jako agrarysta
 13. PAWEŁ CZECHOWSKI
  Zasady prawa rolnego – stabilizacja czy ewolucja?
 14. MAŁGORZATA KORZYCKA–IWANOW
  Ochrona własności rolniczej w nawiązaniu do koncepcji własności rolniczej Profesora Andrzeja Stelmachowskiego
 15. ALINA JURCEWICZ, PAWEŁ POPARDOWSKI
  Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UE

 16. CZĘŚĆ TRZECIA
  OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

 17. ELŻBIETA KREMER
  Obrót nieruchomościami z udziałem małżonków
 18. KRYSTYNA STEFAŃSKA
  Sytuacja prawna młodych rolników w procesie zmiany generacji w rolnictwie
 19. PAWEŁ BLAJER
  Gospodarstwo rolne jako przedmiot zapisu windykacyjnego – wybrane problemy
 20. IZABELA LIPIŃSKA
  Z prawnej problematyki wspólnot gruntowych
 21. JAN STOSIK
  Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych
 22. MAŁGORZATA SZYMAŃSKA
  Znaczenie własności rolniczej w kształtowaniu ustroju rolnego

 23. CZĘŚĆ CZWARTA
  REGULACJA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 24. BEATA JEŻYŃSKA
  Organizacja rolniczej działalności wytwórczej w ramach klastra
 25. ELŻBIETA TOMKIEWICZ
  Legitymizacja organizacji rolników w UE i ich wpływ na regulacje unijnego prawa rolnego
 26. BARTOSZ RAKOCZY
  Aksjologiczne podstawy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 27. JERZY BIELUK, DOROTA ŁOBOS–KOTOWSKA
  Kwoty mleczne jako przedmiot obrotu – wybrane zagadnienia
 28. MONIKA A. KRÓL
  Racjonalna gospodarka rolna na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody
 29. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny żywnościowy pierwotny i przetworzony. Wybrane problemy
 30. JERZY BIELUK
  Zasady zwolnienia gospodarstw rolnych z podatku od spadków i darowizn
 31. KONRAD MARCINIUK
  Inwestycje budowlane na gruntach rolnych położonych w granicach administracyjnych miast

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2011Wystąpienie Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWRączka, Krzysztof--
2011Wystąpienie Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta PRDziekoński, Olgierd--
2011Inwestycje budowlane na gruntach rolnych położonych w granicach administracyjnych miastMarciniuk, Konrad--
2011Zasady zwolnienia gospodarstw rolnych z podatku od spadków i darowiznBieluk, Jerzy--
2011Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny żywnościowy pierwotny i przetworzony. Wybrane problemyWojciechowski, Paweł--
2011Racjonalna gospodarka rolna na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrodyKról, Monika A.--
2011Kwoty mleczne jako przedmiot obrotu – wybrane zagadnieniaBieluk, Jerzy; Łobos–Kotowska, Dorota--
2011Aksojologiczne podstawy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowychRakoczy, Bartosz--
2011Legitymizacja organizacji rolników w UE i ich wpływ na regulacje unijnego prawa rolnegoTomkiewicz, Elżbieta--
2011Organizacja rolniczej działalności wytwórczej w ramach klastraJeżyńska, Beata--
2011Znaczenie własności rolniczej w kształtowaniu ustroju rolnegoSzymańska, Małgorzata--
2011Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowychStoksik, Jan--
2011Z prawnej problematyki wspólnot gruntowychLipińska, Izabela--
2011Gospodarstwo rolne jako przedmiot zapisu windykacyjnego – wybrane problemyBlajer, Paweł--
2011Sytuacja prawna młodych rolników w procesie zmiany generacji w rolnictwieStefańska, Krystyna--
2011Obrót nieruchomościami z udziałem małżonkówKremer, Elżbieta--
2011Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UEJurcewicz, Alina; Popardowski, Paweł--
2011Ochrona własności rolniczej w nawiązaniu do koncepcji własności rolniczej Profesora Andrzeja StelmachowskiegoKorzycka–Iwanow, Małgorzata--
2011Zasady prawa rolnego – stabilizacja czy ewolucja?Czechowski, Paweł--
2011Profesor Andrzej Stelmachowski jako agrarystaBudzinowski, Roman--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27