REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8924
Tytuł: Pojęcie miejsca zamieszkania w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2018 r., II CSK 240/17
Inne tytuły: A term of domicile in the act on shaping of agricultural system and the act on management of the Treasury Agricultural Property. A commentary to the Supreme Court’s ruling of 2nd February 2018, II CSK 240/17
Autorzy: Komarowska-Horosz, Martyna
Słowa kluczowe: agricultural property
place of residence
domicile registration
Act on Shaping of Agricultural System
Act on Management of the Treasury Agricultural Property
tender
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-mar-2020
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 81-90
Abstrakt: The concept of place of residence is a significant term of legal language, which is used in many acts. In each of them, however, it may have a slightly separate meaning, taking into account the purpose and function of a given regulation. The provisions of the Act on Agricultural Property Management and the Act on Shaping the Agricultural System refer to the place of residence as a condition for qualifying as an individual farmer and admission to a restricted tender to the purchase of an agricultural property. As proof of this circumstance, however, the Act sets out a document confirming the permanent residence registration. In the opinion of the Supreme Court, the comparison of these regulations leads to the interpretation that the place of residence within the meaning of the aforementioned acts should be identified with the place of permanent residence, in accordance with the Act on the Population Registry. This view can be questioned on theoretical grounds, however, it is of great importance in the practice of applying the law.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8924
DOI: 10.15290/sia.2018.16.07
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.