REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Iuridica Agraria, 2013, tom XI : [21]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

  CZĘŚĆ PIERWSZA
  INSTRUMENTY PRAWNE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

 1. DOROTA MILANOWSKA
  Wybrane metody systematyzacji prawodawstwa Unii Europejskiej z uwzględnieniem aktów prawnych z zakresu prawa rolnego
 2. PAWEŁ CZECHOWSKI, ADAM NIEWIADOMSKI
  Wybrane pojęcia i konstrukcje prawa rolnego w perspektywie europejskiego prawa rolnego
 3. STANISŁAW PRUTIS
  Regulacje prawne produkcji ekologicznej w rolnictwie polskim
 4. DOROTA ŁOBOS–KOTOWSKA
  Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do płatności
 5. PAULINA LEGUTKO–KOBUS
  Programowanie rozwoju w skali regionalnej i lokalnej – doświadczenia i wyzwania w perspektywie nowego okresu programowania 2014–2020 i konferencji Rio+20
 6. PAULINA BĘDŹMIROWSKA
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 7. JAN STOKSIK
  Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich

 8. CZĘŚĆ DRUGA
  GOSPODARSTWO ROLNE I GOSPODARKA GRUNTAMI ROLNYMI

 9. PRZEMYSŁAW LITWINIUK
  Umocowanie zasad prawa rolnego w Konstytucji RP
 10. JERZY BIELUK
  O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnego
 11. KRYSTYNA STEFAŃSKA
  Funkcje gospodarstwa rolnego w świetle art. 55(3) kodeksu cywilnego
 12. ANETA SUCHOŃ
  O potrzebie zmian niektórych regulacji prawnych w zakresie obrotu i gospodarki gruntami rolnymi (uwagi z praktyki)
 13. RAFAŁ MICHAŁOWSKI
  O bezumownym korzystaniu z gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
 14. PAWEŁ BLAJER
  Status prawny osób pozostających w związkach partnerskich w gospodarstwach rolnych

 15. CZĘŚĆ TRZECIA
  RYNEK SPOŻYWCZY I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 16. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
  Rolnik jako podmiot działający na rynku spożywczym
 17. KONRAD MARCINIUK
  Problematyka rolna w świetle nowej umowy handlowej UE–USA (Transatlantic Trade & Investment Agreement)
 18. ANNA KAPAŁA
  W kwestii nowego modelu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych
 19. ANNA KEMPA
  GMO – szansa dla bezpieczeństwa żywnościowego czy zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju?
 20. MAGDALENA MICIŃSKA-BOJAREK
  Bezpieczeństwo żywności a organizmy genetycznie modyfikowane. Instrumenty administracyjno–prawne

 21. CZĘŚĆ CZWARTA
  OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO

 22. MONIKA A. KRÓL
  Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska
 23. ADAM NIEWIADOMSKI
  Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
 24. KATARZYNA ŻYWOLEWSKA
  Zasady zatrudniania w nadleśnictwie pracowników Służby Leśnej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 21
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013Zasady zatrudniania w nadleśnictwie pracowników Służby LeśnejŻywolewska, Katarzyna--
2013Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskichNiewiadomski, Adam--
2013Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiskaKról, Monika--
2013Bezpieczeństwo żywności a organizmy genetycznie modyfikowane. Instrumenty administracyjno–prawneMicińska-Bojarek, Magdalena--
2013GMO – szansa dla bezpieczeństwa żywnościowego czy zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju?Kempa, Anna--
2013W kwestii nowego modelu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnychKapała, Anna--
2013Problematyka rolna w świetle nowej umowy handlowej UE–USA (Transatlantic Trade & Investment Agreement)Marciniuk, Konrad--
2013Rolnik jako podmiot działający na rynku spożywczymWojciechowski, Paweł--
2013Status prawny osób pozostających w związkach partnerskich w gospodarstwach rolnychBlajer, Paweł--
2013O bezumownym korzystaniu z gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu PaństwaMichałowski, Rafał--
2013O potrzebie zmian niektórych regulacji prawnych w zakresie obrotu i gospodarki gruntami rolnymi (uwagi z praktyki)Suchoń, Aneta--
2013Funkcje gospodarstwa rolnego w świetle art. 55(3) kodeksu cywilnegoStefańska, Krystyna--
2013O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnegoBieluk, Jerzy--
2013Umocowanie zasad prawa rolnego w Konstytucji RPLitwiniuk, Przemysław--
2013Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskichStoksik, Jan--
2013Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Będźmirowska, Paulina--
2013Programowanie rozwoju w skali regionalnej i lokalnej – doświadczenia i wyzwania w perspektywie nowego okresu programowania 2014–2020 i konferencji Rio+20Legutko-Kobus, Paulina--
2013Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do płatnościŁobos-Kotowska, Dorota--
2013Regulacje prawne produkcji ekologicznej w rolnictwie polskimPrutis, Stanisław--
2013Wybrane pojęcia i konstrukcje prawa rolnego w perspektywie europejskiego prawa rolnegoCzechowski, PawełNiewiadomski, Adam-
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 21