REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8919
Tytuł: Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle europejskiego soft law
Inne tytuły: Trade in agricultural real estate in the light of european soft law
Autorzy: Czechowski, Paweł
Słowa kluczowe: soft law
real estate
European Union
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-mar-2020
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 29-38
Abstrakt: The subject ot the analysis makes new tendencies in the European soft law pertain to agricultural land management and agricultural property trade. In 2017, a European Parliament resolution on the current state of agricultural land concentration in the EU was published. At the same time, in response to Parliament’s resolution, on 18 October 2017, the European Commission formulated a statement that responded to this resolution by defining the control limits of property rights by European Union authorities which based on a set line of the Court of Justice and guiding principles of the TFEU.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Sponsorzy: Dofinansowano z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8919
DOI: 10.15290/sia.2018.16.03
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_16_2018_P_Czechowski_Obrot_nieruchomosciami_rolnymi_w_swietle_europejskiego_soft_law.pdf417,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.