REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8921
Tytuł: Roślinne zasoby genetyczne jako przedmiot praw własności intelektualnej
Inne tytuły: Plant genetic resources as an object of intellectual property rights
Autorzy: Gała, Paweł
Słowa kluczowe: intellectual property rights
genetic resources
legal protection of plant varieties
biotechnology
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-mar-2020
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 53-66
Abstrakt: Extension of the scope of the application of contemporary intellectual property rights for the newer objects under protection is a noticeable trend. Plant genetic resources are gaining more and more protection among the new intellectual property which is the object of rights to intangible assets. The concept of plant genetic resources has been defined in a number of international instruments such as the Convention on Biological Diversity, or the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. In the general context the term ‘plant genetic resources’ relates to any genetic material of plant, in particular applied for its propagation. The characteristic feature of plant genetic resources thus defined is that they are subject not only to one form of protection of intangible property, but they could find protection based on the rules pertaining to the exclusive right of plant varieties, patents, or the rights protecting from unfair competition. Such wide protection of plant genetic resources can pose controversies towards developing biotechnological monopolies concerning maintenance of food security. However, the role of legal regulations is searching for a balance between the need to support implementation of modern technologies relating to development of genetic resources and the respect to interests of society.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
URI: http://hdl.handle.net/11320/8921
DOI: 10.15290/sia.2018.16.05
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.