REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8933
Tytuł: Kilka uwag o samoregulacji w łańcuchu żywnościowym w kontekście regulacji prawa publicznego
Inne tytuły: Some remarks on self-regulation in the food chain in the context of public law regulation
Autorzy: Wojciechowski, Paweł
Słowa kluczowe: Self-regulation
food chain
agri-food chain
goals of food law
co- -regulation
public law
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-mar-2020
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 215-231
Abstrakt: The phenomenon of self-regulation is becoming more and more widespread among the agri-food chain participants. Basing these initiatives on instruments of private law, raises the question of the legitimacy of taking such measures in the food sector and the relationship between self-regulation and public law, because the activity in the scope of production, processing and distribution of food is covered by a very detailed public law regulation. The article attempts to answer such a question. The conclusions state that due to the scope of food law objectives and the specificity of food, it is not allowed to replace even specific food law norms with self-regulation. Self-regulation may, however, be an instrument for raising the standards of food products. It should also be legally considered when assessing the scope of liability of food business operators.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Sponsorzy: Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warszawski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8933
DOI: 10.15290/sia.2018.16.15
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_16_2018_P_Wojciechowski_Kilka_uwag_o_samoregulacji_w_lancuchu_zywnosciowym.pdf831,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.