REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8934
Tytuł: Problematyka karnoprawnej ochrony życia i zdrowia w oparciu o przepisy prawa żywnościowego
Inne tytuły: Penal liability based on food law regulation
Autorzy: Raczek, Klaudia
Słowa kluczowe: food law
penal law
penal liability
health and life
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-mar-2020
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 16, 2018, s. 233-244
Abstrakt: The article attempts to shine a light on criminal law concerning Food Law. The point is to place the policies, regulations to protect the life, health issues in the Polish legal system. It focuses on Criminal liability for the production or marketing of harmful foodstuff and shows issues related to aspects underlining the problem. It also deliberated proposed changes in modifying food law to provide guarantees related to the application of criminal sanctions and to achieve necessary standard of democracy in criminal policy. It reveals significant issues with food quality (issues in food policy).
Nota biograficzna: Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8934
DOI: 10.15290/sia.2018.16.16
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2018, tom XVI

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.