REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64) : [14]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

STUDIA I ROZPRAWY

 1. Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak
  Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020
 2. Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz, Mirosław Sobala
  Analiza przyczyn zmiany powierzchni użytków rolnych w okresie międzyspisowym (2002-2010)
 3. Krystyna Zimnoch
  Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia
 4. Ewa Rollnik-Sadowska
  Zastosowanie modelu flexicurity w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
 5. Łukasz Nazarko, Danuta Szpilko, Justyna Jankowska
  Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów


 6. MISCELLANEA

 7. Małgorzata Gajowiak
  Kapitał społeczny w koncepcji organizacji inteligentnej na przykładzie MSP przetwórstwa żywnościowego z wybranych powiatów Wielkopolski
 8. Agata Budzyńska
  Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego
 9. Sławomir Ignatiuk
  Perspektywy rozwoju mleczarstwa regionu podlaskiego w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych
 10. Andżelika Libertowska
  Kapitał społeczny w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podejście sieciowe
 11. Krystyna Gomółka
  Rola Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w rozwoju partnerstw władz lokalnych i regionalnych
 12. Zofia Tomczonek
  Światowy rynek ropy naftowej – zasoby, konsumpcja, kierunki przepływu
 13. Jakub Kraciuk
  Kryzys finansowy strefy euro
 14. Andrii Krysovatui
  Założenia polityki fiskalnej w warunkach kształtowania się ram instytucjonalnych państwa ukraińskiego
 15. Justyna Kłobukowska
  Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Historia i wkład laureatów do współczesnej myśli ekonomicznej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 14 z 14
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
lut-2014Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Historia i wkład laureatów do współczesnej myśli ekonomicznejKłobukowska, Justyna--
lut-2014Założenia polityki fiskalnej w warunkach kształtowania się ram instytucjonalnych państwa ukraińskiegoKrysovatui, Andrii--
2014Kryzys finansowy strefy euroKraciuk, Jakub--
lut-2014Światowy rynek ropy naftowej – zasoby, konsumpcja, kierunki przepływuTomczonek, Zofia--
lut-2014Rola Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w rozwoju partnerstw władz lokalnych i regionalnychGomółka, Krystyna--
lut-2014Kapitał społeczny w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podejście siecioweLibertowska, Andżelika--
lut-2014Perspektywy rozwoju mleczarstwa regionu podlaskiego w kontekście uwarunkowań makroekonomicznychIgnatiuk, Sławomir--
lut-2014Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiegoBudzyńska, Agata--
lut-2014Kapitał społeczny w koncepcji organizacji inteligentnej na przykładzie MSP przetwórstwa żywnościowego z wybranych powiatów WielkopolskiGajowiak, Małgorzata--
lut-2014Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionówNazarko, Łukasz; Szpilko, Danuta; Jankowska, Justyna--
lut-2014Zastosowanie modelu flexicurity w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)Rollnik-Sadowska, Ewa--
lut-2014Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych PodlasiaZimnoch, Krystyna--
lut-2014Analiza przyczyn zmiany powierzchni użytków rolnych w okresie międzyspisowym (2002-2010)Mickiewicz, Bartosz; Mickiewicz, Antoni; Sobala, Mirosław--
lut-2014Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020Greta, Marianna; Tomczak-Woźniak, Ewa--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 14 z 14