REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/979
Tytuł: Kryzys finansowy strefy euro
Inne tytuły: Financial crisis in euro area
Autorzy: Kraciuk, Jakub
Słowa kluczowe: kryzys finansowy
strefa euro
financial crisis
eurozone
Data wydania: 2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.125-132
Abstrakt: Kryzys finansowy strefy euro ujawnił niedoskonałości unii gospodarczo-walutowej, budowanej w Europie. Głównym problemem jest fakt, że strefa euro nie jest optymalnym obszarem walutowym zgodnie z koncepcją Mundella (1961), co wynika z niewystarczającej konwergencji między członkami tego ugrupowania. Autor podjął próbę przedstawienia teoretycznych przesłanek unii gospodarczo-walutowej oraz ukazał problemy związane z jej funkcjonowaniem. Przedstawił także najważniejsze przyczyny kryzysu finansowego w strefie euro.
The financial crisis in the eurozone has laid bare the weaknesses of the Economic and Monetary Union, which is being built in Europe. The main problem is the fact that the euro area is not an optimal currency area, as described by Mundell (1961). This is a result of insufficient convergence between the members of the erozone. The author attempts to present the theoretical rationale of the Economic and Monetary Union and discusses its problems. The most important causes of the financial crisis in the eurozone are also listed.
Afiliacja: dr hab. Jakub Kraciuk – Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
E-mail: jakub_kraciuk@sggw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/979
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Jakub KRACIUK.pdf166,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.