REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/981
Tytuł: Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Historia i wkład laureatów do współczesnej myśli ekonomicznej
Inne tytuły: Nobel laureates in economic sciences. The history and contribution laureates to contemporary economic though
Autorzy: Kłobukowska, Justyna
Słowa kluczowe: nauki ekonomiczne
Nagroda Nobla
współczesna myśl ekonomiczna
economic science
Nobel Prize
contemporary economic thought
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.144-155
Abstrakt: Ustanowienie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych spotkało się z licznymi krytycznymi opiniami. Prezentacja dorobku dotychczasowych laureatów wskazuje, że obszar badawczy, będący przedmiotem ich zainteresowania, jest szeroki i wykracza poza ekonomię sensu stricto. Skutkuje to trudnością klasyfikacji i jednoznacznego przypisania im odpowiednich dziedzin. W artykule scharakteryzowano główne osiągnięcia noblistów i ich wpływ na współczesną myśl ekonomiczną na tle historii ustanowienia Nagrody Nobla
The establishment of the Nobel Prize in Economic Sciences was greeted with many critical opinions. The presentation of the current list of laureates indicates that their research area is very wide and goes beyond economics in the strict sense. This results in the difficulty to create a clear classification of laureates into fields of knowledge. This paper includes a discussion of the main achievements of Noble Prize winners and investigates the influence of their studies on contemporary economic thought, against the background of the history of the Nobel Prize in Economic Sciences.
Afiliacja: mgr Justyna Kłobukowska – doktorantka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail: j.klobukowska@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/981
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.14
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Justyna KŁOBUKOWSKA.pdf201,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.