REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/977
Tytuł: Rola Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w rozwoju partnerstw władz lokalnych i regionalnych
Inne tytuły: Role of Swiss-Polish Cooperation Programme in development of partnerships between local and regional authorities
Autorzy: Gomółka, Krystyna
Słowa kluczowe: Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy
samorząd lokalny
Fundusz Partnerski
projekty
dobre praktyki
Swiss Polish Cooperation Programme self-government
Partnership Found
projects
best practice
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.105-113
Abstrakt: Środki finansowe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy służyły nawiązaniu i wzmocnieniu kontaktów pomiędzy szwajcarskimi i polskimi władzami lokalnymi i regionalnymi. W priorytecie II w Funduszu Partnerskim wsparto wybrane działania, których celem był transfer wiedzy i dobrych praktyk z samorządów szwajcarskich do polskich w zakresie: ochrony środowiska, oszczędności energii, turystyki, współpracy transgranicznej, opieki społecznej i działań w pionie kultury. Realizacja projektów pozwoliła polskim samorządowcom: poznać nowych partnerów, utworzyć sieci nowych kontaktów, zgromadzić wiedzę i doświadczenia w interesującym ich zakresie, rozstrzygać problemy lokalnych demokracji oraz transponować poznane rozwiązania do polskich warunków.
The funds of the Swiss-Polish Cooperation Programme were used to establish and strengthen contacts between Swiss and Polish regional and local authorities. Priority II of the Partnership Fund was aimed at supporting selected activities whose purpose was to transfer knowledge and best practices from Swiss to Polish local governments as regards: environmental protection, energy efficiency, tourism, cross-border cooperation, social and cultural activities. The implementation of the projects has enabled Polish local governments to: find new partners, create networks of new contacts, gain useful knowledge and experience, solve issues of local democracy, and transpose the new solutions to the Polish conditions.
Afiliacja: dr hab. prof. nadzw. Krystyna Gomółka – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
E-mail: krystyna.gomolka@zie.pg.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/977
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Krystyna GOMOLKA.pdf173,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.