REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/972
Tytuł: Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów
Inne tytuły: Scope and methods of strategic diagnosis in strategic documents of Polish regions
Autorzy: Nazarko, Łukasz
Szpilko, Danuta
Jankowska, Justyna
Słowa kluczowe: diagnoza strategiczna
warunki strategiczne
regionalna strategia rozwoju
regionalna strategia innowacyjności
strategic diagnosis
strategic conditions,
egional development strategy
regional innovation strategy
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.47-60
Abstrakt: Artykuł ten służy systematyzacji i dokonaniu syntezy dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie diagnozy strategicznej na potrzeby tworzenia strategii regionalnych. Wykonane zostały studia literaturowe w omawianym obszarze oraz całościowo przeanalizowano polskie regionalne strategie innowacji i strategie rozwoju regionów pod kątem wykorzystanych metod diagnozy strategicznej oraz jej zakresu. Następnie zaprezentowano wnioski z analizy i wskazano możliwe obszary dalszych badań.
The paper aims to systematise and synthesise the theoretical knowledge and practical experiences regarding the processes of identifying the strategic environment (strategic conditions) of Polish regions for the sake of regional strategic documents. The author carries out literature studies and holistically analysed Polish regional development strategies and regional innovation strategies from the perspective of the applied methods and scope of strategic diagnosis. Next, he presents his conclusions from the study and suggests further research questions in the analysed field.
Afiliacja: mgr Łukasz Nazarko – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
mgr Danuta Szpilko – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
Justyna Jankowska – starszy specjalista do spraw projektów inwestycyjnych w Tomas Consulting S.A
E-mail: Łukasz Nazarko – l.nazarko@pb.edu.pl
Danuta Szpilko – d.szpilko@pb.edu.pl
Justyna Jankowska - justyna.jankowska@yahoo.pl
Sponsorzy: Artykuł powstał na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach projektu „NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
URI: http://hdl.handle.net/11320/972
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Łukasz NAZARKO.pdf270,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.