REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/975
Tytuł: Perspektywy rozwoju mleczarstwa regionu podlaskiego w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych
Inne tytuły: Role of macronomic factors in development prospects of dairy sector in Podlaskie
Autorzy: Ignatiuk, Sławomir
Słowa kluczowe: branża mleczarska
produkcja mleka
kwoty mleczne
sektor rolny
dairy industry
milk production
milk quota
agricultural sector
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.81-92
Abstrakt: Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że przemysł mleczarski wywiera duży wpływ na funkcjonowanie rolnictwa oraz innych działów gospodarki narodowej. Wytwarzanie i obrót produktami mleczarskimi przynosi również pozytywne rezultaty ekonomiczne, stąd istnieje konieczność tworzenia dobrych warunków do rozwoju i funkcjonowania przemysłu mleczarskiego na obszarze regionu podlaskiego.
The conducted analyses reveal that the dairy industry has a major impact on the func-tioning of agriculture and the other sectors of the national economy. Production and marketing of dairy products bring considerable economic benefits, hence it is vital to create good conditions for the development and efficient operation of the dairy industry in the Podlaskie region.
Afiliacja: dr inż. Sławomir Ignatiuk – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: s.ignatiuk@pb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/975
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Slawomir IGNATIUK.pdf207,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.