REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/976
Tytuł: Kapitał społeczny w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podejście sieciowe
Inne tytuły: Social capital in information society development. Network Approach
Autorzy: Libertowska, Andżelika
Słowa kluczowe: kapitał społeczny
społeczeństwo informacyjne
sieci przedsiębiorstw
social capital
information society
enterprise networks
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.93-104
Abstrakt: Choć kapitał społeczny jest rozpatrywany w kategoriach socjologicznych, to obecnie dostrzega się jego potencjał w tworzeniu dochodu narodowego oraz wzrostu poziomu życia społeczeństwa. Artykuł podejmuje temat o znaczeniu kapitału społecznego w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, opartego na rozwoju technologii informacyjnych. Cechą charakterystyczną rozwoju tego społeczeństwa jest zawiązywanie relacji pomiędzy różnymi jednostkami (podmiotami). Ujęcie kapitału społecznego, w sposób wypiętrzający cechy tych relacji, rozwija się wraz z postępowaniem procesów globalizacyjnych. Ustalenia teoretyczne zostały poddane ocenie empirycznej w badaniach opisujących współpracę w sieciach biznesowych, zinternacjonalizowanych przedsiębiorstw branży żywnościowej w Wielkopolsce.
Although social capital is usually analysed in sociological terms, these days it is more and more often believed to have a significant bearing on national incomes and living standards of societies. The present paper describes the importance of social capital for the creation of information society, based on information technology development. Relationships established among individuals are a characteristic trait of the development of information society. As the process of globalisation advances, social capital is increasingly frequently interpreted in the way that emphasises the attributes of these relationships. Theoretical findings have been evaluated empirically in studies that describe business networks in international food-business enterprises in Wielkopolska.
Afiliacja: mgr inż. Andżelika Libertowska – Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
E-mail: andzelika.libertowska@doctorate.put.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/976
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Andzelika LIBERTOWSKA.pdf212,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.