REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Optimum. Economic Studies : [719] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Optimum. Economic Studies jest wydawane od początku roku 1998 (do 2018 pod nazwą Optimum. Studia Ekonomiczne). Jest pismem służącym do dokumentowania dorobku naukowego oraz do wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego. Intencją redakcji jest stworzenie podstaw do stworzenia pluralistycznego forum dyskusyjnego nad problemami ekonomicznymi.

Optimum. Economic Studies jest czasopismem ogólnopolskim, w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z całego kraju. Publikowane są artykuły, raporty z badań, sprawozdania z konferencji, recenzje.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Artykuły opublikowane są dostępne w wersji on-line na stronie internetowej czasopisma. Wersja papierowa czasopisma jest tożsama z wersją on-line.

Redaktor naczelny: dr Paweł Piątkowski

Kontakt: Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 63
e-mail:optimum@uwb.edu.pl
strona www: optimum.uwb.edu.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 1506-7637
DOI: 10.15290/ose
DOI od roku 2018: 10.15290/oes

Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 70 ; 2020: 70 ; 2021: 70; 2023: 70

Przeglądaj

Kolekcje w zespole