REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/968
Tytuł: Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020
Inne tytuły: Problem of cohesion in new EU regional policy 2014-2020
Autorzy: Greta, Marianna
Tomczak-Woźniak, Ewa
Słowa kluczowe: spójność gospodarcza
spójność terytorialna
spójność społeczna
polityka regionalna
economic cohesion
social cohesion
territorial cohesion
regional policy
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 11-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.3-12
Abstrakt: Opracowanie zostało poświęcone analizie rodzajów spójności oraz polityce regionalnej w kontekście osiągania spójności regionów UE. Z jednej strony zwrócono uwagę na spójność terytorialną, która łączy w sobie spójność gospodarczą i społeczną, zaś z drugiej przedstawiono politykę regionalną spójności UE, realizującą wyzwania Strategii ,,Europa 2020”, które to sprowadzają się do trzech wymiarów, w ramach których są realizowane poszczególne rodzaje spójności: wzrost inteligentny – spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna; wzrost zrównoważony – spójność gospodarcza i terytorialna; wzrost integracji społecznej – spójność społeczna.
The study investigates regional policy and particular types of cohesion in the context of pursuit of regional cohesion. On the one hand, attention is paid to the territorial cohesion, which encompasses economic and social cohesion. On the other hand, the author discusses EU regional cohesion policy, fulfilling the challenges of the Strategy Europe 2020. These can be summarized as three dimensions in which the individual kinds of cohesion are implemented: intelligent growth – social and territorial economic cohesion; sustainable growth – economic and territorial cohesion; strengthening of social integration – social cohesion.
Afiliacja: dr hab. Marianna Greta, prof. PŁ – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
dr Ewa Tomczak-Woźniak – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
E-mail: Marianna Greta – marianna.greta@p.lodz.pl
Ewa Tomczak-Woźniak – ewa.tomczak@p.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/968
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Marianna GRETA.pdf336,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.