REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/969
Tytuł: Analiza przyczyn zmiany powierzchni użytków rolnych w okresie międzyspisowym (2002-2010)
Inne tytuły: Analysis of factors behind change of arable land area in period between two agricultural censuses (2002-2010)
Autorzy: Mickiewicz, Bartosz
Mickiewicz, Antoni
Sobala, Mirosław
Słowa kluczowe: użytki rolne
zmiany w rolnictwie
Wspólna Polityka Rolna
regulacje prawne
odłogowanie
arable land
changes in agriculture
Common Agricultural Policy
egal regulations
set-aside land
Data wydania: lut-2014
Data dodania: 12-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.13-24
Abstrakt: W opracowaniu poddano analizie przyczyny zmiany powierzchni użytków rolnych, które dokonały się między kolejnymi spisami rolnymi z lat 2002-2010. Z badań wynikał systematyczny i stały spadek tej powierzchni, który był spowodowany zjawiskami związanymi z industrializacją kraju. Corocznie ubywało z rolnictwa od 42 do 62 tys. ha gruntów rolnych. Badania statystyczne wykazały odłogowania gruntów, które w 2010 r osiągnęły poziom około 0,5 mln ha. W porównaniu ze skalą ubytku gruntów rolnych, proces jego odzyskiwania stał na niskim poziomie.
The paper presents an analysis of factors behind the change of arable land area which took place between two agricultural censuses in 2002 and 2010. The results of the study show a steady decrease in this area, caused by phenomena associated with industrialisation. Every year there was a decline by 42,000 up to 62,000 of arable land. Statistical research showed that in 2010 the amount of land set aside reached the level of 0.5 m ha. In comparison with the shrinking of arable land, the process of its recovery was sluggish.
Afiliacja: dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. – Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Antoni Mickiewicz – Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr Mirosław Sobala – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
E-mail: Bartosz Mickiewicz - bartosz.mickiewicz@zut.edu.pl
Antoni Mickiewicz – antoni.mickiewicz@zut.edu.pl
Mirosław Sobala - maten5@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/969
DOI: 10.15290/ose.2013.04.64.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Bartosz MICKIEWICZ.pdf198,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.