REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8048
Tytuł: Polacy we współczesnej Republice Łotewskiej. Społeczno-kulturalna aktywność mniejszości polskiej
Inne tytuły: Poles in the contemporary Republic of Latvia. Social and cultural activities of the Polish minority
Autorzy: Rymajdo, Wiesław
Słowa kluczowe: Inflanty Polskie
Łotwa
Łatgalia
mniejszość polska
organizacje polskie
szkolnictwo polskie
spis powszechny
Polish Livonia
Latvia
Latgale
Polish minority
Polish organisations
Polish school system
census
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 169-190
Abstrakt: Niniejszy artykuł przedstawia sytuację demograficzną, polityczną i społeczną Polaków we współczesnej Republice Łotewskiej. Na podstawie badania wyników łotewskiego spisu powszechnego z 2011 r. omówiona została perspektywa demograficzna mniejszości polskiej. Po 1991 r. w wyniku przychylności władz łotewskich społeczność polska odzyskała możliwość działalności organizacyjnej. Opracowanie pokazuje proces odbudowy struktur organizacyjnych polskiej społeczności. Ukazany został również proces tworzenia od podstaw szkolnictwa polskiego, a także obecne wyzwania szkół polskich związane zarówno z ich wewnętrznymi problemami, jak i z długofalową polityką władz łotewskich. Praca przedstawia również największe problemy Polaków na Łotwie, oraz rysuje możliwe perspektywy ich rozwiązania przy pomocy władz i organizacji polskich.
This article presents the demographic, political and social situation of Poles in the contemporary Republic of Latvia. Based on the results of the Latvian census of 2011 the demographic perspective of the Polish minority has been discussed. After the year 1991 as a result of a favourable attitude of the Latvian authorities the Polish community regained the possibility of organisational activity. This study shows the process of reconstructing organizational structures of the Polish community. Also, the process of creating the Polish school system from the ground up has been shown as well as the current challenges faced by Polish schools connected both with their internal problems and a long-term policy of the Latvian authorities. This work also presents the major problems of Poles in Latvia and outlines possible perspectives for solving them with the help of Polish authorities and organisations.
Nota biograficzna: Wiesław Rymajdo – magister prawa, absolwent UW, absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi, absolwent Studiów Wschodnich UwB, doktorant WHS UwB.
E-mail: wrymajdo@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8048
DOI: 10.15290/sp.2018.26.09
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3004-1121
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_W.Rymajdo_Polacy_we_wspolczesnej_Republice_Lotewskiej.pdf191,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.