REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8045
Tytuł: Litewskie Muzeum Wojska i jego udział w kształtowaniu państwowości w latach 1919–1930
Inne tytuły: The Lithuanian War Museum and its contribution to the development of statehood in the years 1919–1930
Autorzy: Kosel, Bogusław
Słowa kluczowe: Wojsko Litewskie
Litewskie Muzeum Wojska
muzealnictwo wojskowe
etos żołnierski
Litwa 1918–1940
Lithuanian Army
Lithuanian War Museum
military museums
soldier ethos
Lithuania 1918–1940
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 97-112
Abstrakt: Artykuł traktuje o Litewskim Muzeum Wojska w pierwszym okresie jego funkcjonowania jako placówce, która stała się centralną instytucją muzealną niepodległego państwa litewskiego. Dotyczy pierwszego okresu kształtowania się instytucji, tj. przed nadaniem jej imienia patrona – Witolda Wielkiego oraz przed budową nowego gmachu, który umocnił miejsce muzeum w przestrzeni kulturalnej miasta i państwa.
The article deals with the Lithuanian War Museum in the first period of its functioning as a place which became a central museum institution of the independent Lithuanian state. It concerns the first period of its development, that is before it was named after its patron – Vytautas the Great and before the construction of a new edifice which strengthened the position of the museum in the cultural space of the city and state.
Nota biograficzna: Bogusław Kosel – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, muzealnik, autor opracowań naukowych i wystaw dotyczących represji sowieckich na wschodnich obszarach II RP, dziejów niepodległej Litwy oraz zagadnień związanych z przeszłością Puszczy Białowieskiej.
E-mail: kosel.boguslaw@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8045
DOI: 10.15290/sp.2018.26.06
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9142-7429
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_B.Kosel_Litewskie_Muzeum_Wojska.pdf156,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.