REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8042
Tytuł: W poszukiwaniu tożsamości litewskiej: przypadek Vladasa Putvinskisa, Mykolasa Biržiški i Tadasa Ivanauskasa
Inne tytuły: In search of Lithuanian identity: the cases of Vladas Putvinskis, Mykolas Biržiška i Tadas Ivanauskas
Autorzy: Mačiulis, Dangiras
Słowa kluczowe: litewskie odrodzenie narodowe
nacjonalizm litewski
pochodzenie szlacheckie
tożsamość litewska
Lithuanian National Revival
Lithuanian nationalism
noble descent
Lithuanian identity
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 41-58
Abstrakt: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania o czynniki, które zadecydowały o tym, że w końcu XIX – na początku XX w. część młodzieży pochodzenia szlacheckiego, wychowana w rodzinach polskojęzycznych, wybrała litewską tożsamość i włączyła się w litewski ruch narodowy. Autor omawia podstawowe bodźce, które miały wpływ na opowiedzenie się przez przedstawicieli szlachty za litewską tożsamością. Odpowiedzi na postawione pytania autor szuka dokonując analizy porównawczej życiorysów Vladasa Putvinskisa (1873–1929), Mykolasa Biržiški (1882–1962) i Tadasa Ivanauskasa (1882–1970).
The article is an attempt to answer the question about the factors which contributed to the fact that at the end of 19th and the beginning of 20th centuries part of youth of noble descent raised in Polish-speaking families deliberately chose the Lithuanian identity and became involved in the Lithuanian national movement. The author discusses the basic stimuli that had an impact on favouring the Lithuanian identity by the representatives of nobility. The author seeks to answer these questions by making a comparative analysis of the biographies of Vladas Putvinskis (1873–1929), Mykolas Biržiška (1882–1962) and Tadas Ivanauskas (1882–1970).
Nota biograficzna: Dangiras Mačiulis – doktor historii, pracuje w Instytucie Historii Litwy
E-mail: dangirasmaciulis@yahoo.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8042
DOI: 10.15290/sp.2018.26.03
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_D.Mačiulis_W_poszukiwaniu_tozsamosci_litewskiej.pdf184,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.