REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8043
Tytuł: „Mit roku 1918” we współczesnej historiografii ukraińskiej
Inne tytuły: “The myth of the year 1918” in the contemporary Ukrainian historiography
Autorzy: Wysocki, Roman
Słowa kluczowe: historiografia ukraińska
mit
historia najnowsza Ukrainy
„rewolucja ukraińska”
Ukrainian historiography
myth
modern history of Ukraine
“Ukrainian revolution”
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 59-73
Abstrakt: Tematem artykułu jest problem „mitu 1918 r.” we współczesnej historiografii ukraińskiej. Analiza problemu pozwala stwierdzić, że nie funkcjonuje w niej tego rodzaju mit, w przeciwieństwie chociażby do „mitu 1918 r.”, który jest bardzo aktywny w historiografii polskiej. Wydarzenia z 1918 r. na Ukrainie postrzegane są jedynie jako etap tego, co współcześni ukraińscy historycy nazywają „rewolucją ukraińską”.
The subject of the text is the problem of “the myth of 1918” in the contemporary Ukrainian historiography. The analysis of the problem shows that this kind of myth does not exist in it, unlike “the myth of 1918” so active in the Polish historiography. The events of 1918 in Ukraine are perceived only as a certain stage of what Ukrainian historians call the “Ukrainian Revolution”.
Nota biograficzna: Roman Wysocki – dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w ukraińskiej myśli politycznej, a także w ruchach narodowych i procesach narodotwórczych w Europie Wschodniej. Stypendysta i stażysta instytucji krajowych i zagranicznych (Harvard University, University of Alberta, Fundacja Lanckorońskich i Fundacja Batorego). Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, głównie z zakresu problematyki ukraińskiej
E-mail: wysocki@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8043
DOI: 10.15290/sp.2018.26.04
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5664-6041
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_R.Wysocki_Mit_roku_1918.pdf176,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.