REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8047
Tytuł: Spór o charakter i sens dalszego istnienia Układu Warszawskiego w stosunkach polsko-radzieckich w latach 1989–1990
Inne tytuły: Dispute over the nature and sense of the continued existence of the Warsaw Pact in the Polish-Soviet relations in the years 1989–1990
Autorzy: Gliński, Waldemar
Słowa kluczowe: ZSRR
Polska
Układ Warszawski
reforma
Krzysztof Skubiszewski
Tadeusz Mazowiecki
USRR
Poland
Warsaw
Pact
reform
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 143-167
Abstrakt: Artykuł opisuje trwający na początku lat dziewięćdziesiątych spór dotyczący charakteru i sensu dalszego istnienia Układu Warszawskiego. W sferze deklaratywnej, od czasu utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego, nie było wzmianki o chęci opuszczenia tych organizacji. Jednocześnie polskie oczekiwania wobec Układu polegały na nieograniczaniu ingerencji w inne międzynarodowe instytucje oraz na swobodzie państw członkowskich w zakresie działania poza nim.
The article describes the dispute lasting from the beginning of the 1990s over the nature and sense of the continued existence of the Warsaw Pact. In the declarative sphere, from the moment the Tadeusz Mazowiecki government was formed, there was no mention of a willingness to leave this organisation. At the same time expectations of the Polish side towards the Pact consisted in not limiting interference with other international institutions and freedom of member states with respect to their activities outside of it.
Nota biograficzna: Waldemar Gliński – absolwent historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Szkoły Podchorążych Rezerwy w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu dyplomacji i nauk o polityce na Collegium Civitas, Doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie pracownik samorządowy.
E-mail: waldemar.glinski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8047
DOI: 10.15290/sp.2018.26.08
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3641-4283
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.