REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8044
Tytuł: Rok 1918 i jego następstwa w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata a zawiedzionymi nadziejami Ukraińców
Inne tytuły: Year 1918 and its consequences in the light of Ukrainian history textbooks: between the post-war reconstruction of the world and dashed hopes of Ukrainians
Autorzy: Maresz, Teresa
Słowa kluczowe: I wojna światowa
rewolucja w Rosji
orędzie Wilsona
1918 rok
Polska
Ukraina
World War I
Russian Revolution
Wilson’s message
year 1918
Poland
Ukraine
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 75-95
Abstrakt: W artykule dokonano analizy ukraińskich podręczników do historii (dotychczas obowiązujących w szkole, jak i najnowszych wchodzących do użytku od roku szkolnego 2018/2019). Poszukiwano w nich treści związanych z zakończeniem pierwszej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych wojny (rewolucji w Rosji oraz orędzia W. Wilsona), które doprowadziły do jej zakończenia oraz ich następstw (powstanie nowych państw na mapie Europy).
The article is an analysis of the Ukrainian history textbooks (currently used at school and the latest ones coming into use from the year 2018/2019). What was searched in them was the content related to the end of World War I, with a particular consideration given to turning points of the war (Russian Revolution and W. Wilson’s message) which led to its end and their consequences (creation of new states on the map of Europe).
Nota biograficzna: Teresa Maresz – doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania badawcze: edukacja historyczna w Polsce oraz w państwach sąsiedzkich, stosunki bilateralne Polski z sąsiadami (zwłaszcza z Rosją, Ukrainą oraz Białorusią), regionalizm a globalizacja. Autorka kilku monografii oraz ponad stu artykułów naukowych.
E-mail: teresamaresz@ukw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8044
DOI: 10.15290/sp.2018.26.05
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1751-3948
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_T.Maresz_Rok_1918_i_jego_nastepstwa.pdf207,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.